Hanák Péter

MICSODA KOR!

1994 március

MICSODA KOR!

Rómában pedig csak úgy rohantak a szolgaságba a consulok, senatorok, lovagok. Minél előkelőbbek voltak, annál inkább alakoskodtak, buzgólkodtak, és képmutató arccal – nehogy a volt uralkodó halála miatt örvendezőknek, vagy az új miatt a kelleténél levertebbeknek lássanak – egyszerre színleltek sírást és örömöt, panaszt és hízelgést. [Kezdetben] Tiberius mindent a consulokon keresztül kezdeményezett, mintha virágjában állana a régi köztársaság, ő pedig nem tudna mit kezdeni hatalmával… Viszont Augustus halála után a praetorianus-csapatoknak imperatori minőségben ő adta ki a jelszót; a fegyveres őrség és minden egyéb változatlanul uralkodói udvarra vallott; katonaság kísérte a fórumra, katonaság a curiába; írásos hadparancsot küldött a csapatokhoz, mintha már elnyerte volna a principatust… A hírre is adott, hogy úgy lássék, mintha az állam hívta és választotta volna meg, nem pedig asszonyi fondorlattal és egy aggastyán örökbefogadása révén furakodott méltóságába. Később kiderült, hogy előkelőbbek szándékainak kikémlelése végett is színlelte ezt a habozást: mert szavaikat, arckifejezésüket bűnre magyarázva jegyezte meg. (Tacitus: Annales. I. k. 7. r.)

a gyász hőfoka

Micsoda kor! Minő erkölcsök! Késő százak után is borzalommal gondol vissza egy civilizált korban és békében élő társadalom közembere. Már azt is nehéz felfognia, hogy egy nagy és ugyancsak civilizált birodalom előkelői, a büszke civis Romanus-ok színlelni kényszerüljenek az imperátor ravatalánál. Hogy temperálni kelljen a gyász hőfokát, nehogy a túlságos bánatot rossz néven vegye az új császár, de az öröm túlságos kitörését se magyarázzák hálátlanságnak Augustus rokonai, hívei. De ha ezt az óvatosságot valahogyan megértenők is, azt már igencsak nehéz lenne felfogni, hogy miért alakoskodik az új mindenható? Miért mutatja magát a köztársasági rend tisztelőjének és az előd lojális utódának? Miért figyeli titkon az arcrezdüléseket? Miért fordul nyomban a katonasághoz, miért mozgósítja titkosrendőreit? Mitől fél az új uralkodó és mitől a derék polgárok?

Micsoda kor volt a Tacitusé! Mennyi képmutatás, helyezkedés, álnokság! Mennyi bűn, milyen romlott erkölcsök!

kép | adobe.com