Liget folyóirat

FALKA

Az egész falka épp nagyban röhögött, amikor Khaled odaért hozzájuk. Falnak támasztotta mankóit és leült egy zöldséges ládára. Khalednek csak...

A SZÖKEVÉNY

A szülők az otthon a rokonok hány kerítéskaró számolhatod nem-szeretem tanórák sok diák társak így együtt tömlöc rácsai nehezítenek búcsút...

CSODA

CSODA

Reggel. Ébredés. A fogyó napok tudata. A bútorok mögött még sötét, a szobában a csppfolyós félhomály, odakint ragyogás. Az új...

ÁRNYJÁTÉK

William Wordsworth húga, Dorothy élete elválaszthatatlan volt bátyjáétól. A Sorok a Tinterni apátság fölött című vers megrendítően örökíti meg kettejük...

VILÁGZSIGER

Van-e művészeti ág, amelyben találóbbak volnának Hannah Arendt szavai[1], mint éppen a zene? Amióta elvált egymástól „könnyű” és „komoly”, amióta...

CSOBOGÁS

A föld édes tetőin fényhalászat. A test nehéz, álmában is lehúz. Kiszáradt kőris vak égbe menetel. Nedvek illata, szél, szeress...