Szántó Gábor András

1946-ban született Budapesten. Az ELTE BTK magyar-orosz szakán végzett (1969), ugyanitt lett bölcsészdoktor (1986). Közel négy évtizeden át dolgozott a felsőfokú magyar és orosz irodalmi oktatásban. Részt vett az MTA Irodalomtudományi Intézetében folyó kapcsolattörténeti kutatásokban. Egy ezek keretében készült Majakovszkij-tanulmányát a szovjet nagykövetség letiltatta. (1995-ben Gábor Andor-díjat kapott érte.) Az ELTE TFK-án tartott órái közül leginkább a „Kötelezők – másképpen” speciálkollégiumot kedvelte. Műfordítással is foglalkozott (Puskin, Blok, Majakovszkij, Kandinszkij, Bulgakov). Tevékenyen közreműködött Galgóczy Árpád új Anyegin-fordításának létrehozásában és népszerűsítésében. 2006-ban jelentette meg Babits Halálfiai c. regényének kritikai kiadását (Némediné Kiss Adriennel és T. Somogyi Magdával együtt).

Szántó Gábor András írásai