Victor András

MI NEM VÁLTOZIK?

MI NEM VÁLTOZIK?

Van, ami nem változik? Talán a csillagok az égen mindig ugyanazok – gondolhatjuk. Például a Nagygöncöl a maga hét csillagával már évszázadokkal ezelőtt ismert volt. Ezt onnan tudjuk, hogy 1560-ból magyar nevén is említi egy írás.

Ugyanakkor, ha még nagyobb időtávlatot nézünk, kiderül, hogy a Göncölszekér nem volt – és nem is lesz – mindig olyan, mint amilyennek ma látjuk. A csillagai százezer évvel ezelőtt és százezer év múlva is fent lesznek az égen, de a helyzetük egymáshoz képest lassan változik. Valójában nagyon nagy sebességgel mozognak, de – mivel tőlünk irdatlan messze vannak – a Földről nézve rettentő lassúnak látjuk az elmozdulásaikat.

Talán maguk a csillagok mégiscsak ugyanazok, évmilliókon keresztül! Vagy mégsem?  Nézzük a legközelebbi csillagot, a mi Napunkat! Átlagos csillag, sok hozzá hasonló van. De nem lehet változatlan, ha másodpercenként millió tonnával csökken a tömege a hihetetlen mértékű kisugárzás miatt. (Millió tonna ijesztő mennyiség, ám ahhoz viszonyítva, hogy a Nap teljes tömege 333 ezerszer akkora, mint a Földé, szinte elhanyagolható.) Időnként foltok (napfoltok) jelennek meg rajta, majd eltűnnek. Azt is tudjuk, hogy a Nap néhány évmilliárd múlva olyan óriásira felfújódik, hogy a Földet mindenestül elnyeli. Vörös óriás lesz belőle.

Vajon a Föld forgása – a nappalok és éjszakák váltakozása – sem állandó? Nem minden nap 24 órás? Ma valóban így van; de nem volt ez mindig így. A Föld története során néha megváltozott a Holdnak a Földtől való távolsága, s ez befolyásolta a Föld forgását. Ha a jégtáncban összehúzza magát a korcsolyás, gyorsul a forgása, ha széttárja a karjait, lassul. Így történt a Földdel is. Milliárd évvel ezelőtt, mivel akkor a Hold sokkal közelebb volt a Földhöz, mint ma, gyorsabb volt a Föld forgása. Akkor csak 18 óra kellett egy fordulathoz; ennyi ideig tartott egy nap. Azóta azonban a Hold távolodott, ezért a Föld forgása lelassult. Évmilliárdos skálán tehát nem állandó a Föld forgása sem.

Egyébként éves szinten sem változatlan a Föld forgása. Az utóbbi évtizedekben hajszálnyival lassult. Ezért némelyik évbe be kellett iktatnunk egy szökőmásodpercet – vagyis egy másodperccel meghosszabbítottuk az évet –, hogy a következő év első pillanatában a Föld hajszálpontosan ugyanolyan helyzetben legyen, mint egy évvel azelőtt. Egyelőre nem tudjuk, miért, de 2020-ban viszont picit gyorsult. A csillagászok most azt figyelik, hogy ez kivételes év volt-e, vagy mostantól gyorsulni fog. Mondhatjuk, hogy „kit érdekel egy év hosszához képest egy ezredmásodperc?”, de a csillagászatban és az űrhajózásban már ez is számít.

Keressünk valami biztosabbat, ami talán mégiscsak változatlan! Talán, hogy a víz megfagy, ha 0 oC alá csökken a hőmérséklete. Sajnos, ez sincs mindig így. Télen a havas járdát sokan sózzák, hogy ne váljon veszélyes, csúszós jégpályává. A só hatására ugyanis nem fagy meg a vizes hó, hanem kásás marad, és eltakarítható. Ha a vízben valami oldott anyag is van, akkor 0 oC alá csökken a fagyáspontja; s minél több az oldott anyag – vagyis minél töményebb az oldat – annál alacsonyabbra. Az út menti fák ugyan nagyon nem szeretik a sós vizet, de a jegesedés veszélye valóban megoldható így, hacsak nincs nagyon hideg.

De mi a helyzet a desztillált vízzel, amelyben nincs semmiféle oldott anyag? Az az igazság, hogy még a desztillált vízben is van oldott anyag, csak kevesebb. A gyógyszer-laboratóriumokban olyan vizet használnak a kísérletekhez, amelyet egymás után kétszer vagy háromszor is desztilláltak. Minden egyes desztillációval töredékére csökken a vízben oldott anyag mennyisége, de a „töredék” nem nulla. Ráadásul levegő akkor is van benne, hiszen az elég jól oldódik a vízben. És ha már oldódott, akkor csökkenti a fagyáspontot. A levegőt pedig nem zárhatjuk ki. Ha olyan vizet vizsgálnánk, amelyben valóban nincs még oldott levegő sem, picivel 0 o C fölötti olvadáspontot mérnénk. Az a tankönyvi adat, hogy „a víznek 0 o C a fagyáspontja”, valójában egy oldatnak – a levegő vizes oldatának – a fagyáspontja.

És a méter? Jól néznénk ki, ha még az is változna! Akkor megváltozna a távolság Szegedtől Tápéig? A méter mint a hosszúság mértékegysége a nagy francia forradalom idején, 1789-ben született. A francia tudósok megpróbáltak rendet tenni az addig használt sokféle mértékegység között, s javaslatokat tettek nemzetközileg elfogadott egységek használatára.

Egyik javaslatuk a méter bevezetése volt, amely a Párizson áthaladó délkör 40 milliomod része. (A délkörök a képzeletbeli körök, amelyek úgy fogják körül a Földet, hogyáthaladnak az Északi- és Déli-sarkon is. Lényegében a Föld kerületét jelentik.) Tudóscsapatok mértek, számoltak, majd az eredményt rögzítették: egy fémrúdon két vékony karcolással. Ezek távolsága a méter. Ezt az ős-métert azóta is gondosan őrzik Párizstól nem messze. A róla készült hiteles másolatokat pedig az egyes országok, így hazánk is.

A méter fenti meghatározása sokáig jól működött. Korunkban azonban már nem elegendő a pontossága. Már csak azért sem, mert ahhoz milliószor vékonyabb vonalakat kellett volna a rúdra karcolni. Ma már egy magyar mérnök, Bay Zoltán javaslata alapján a méter hosszát más elven határozzák meg. Bay abból indult ki, hogy a fény sebessége állandó: másodpercenként 300 ezer km – azaz 300 millió méter. Ebből egyszerűen következik, hogy a méter az a távolság, amit a fény a másodperc 300 milliomod része alatt megtesz.

Ez a logika azon alapszik, hogy a fénysebességet állandónak (azaz nem-változónak) tekintjük. Hurrá! Ezek szerint mégiscsak van valami – a fény sebessége –, ami nem változik. De ez sem ilyen egyszerű. A fent megadott fénysebesség légüres térre (vákuumra) értendő. A világűrre. (Bár még az sem igazán vákuum.) Ha a fény a vákuumból átlép levegőbe, üvegbe vagy vízbe, rögtön lelassul; s az anyagtól függ, hogy mennyire. A levegőben alig, az üvegben már számot-tevően, a gyémántban viszont nagyjából a felére.

Jaj! – tehát a fénysebesség sem változatlan. Legjobb, ha beletörődünk, hogy semmi sem az. A világban egyetlen dolog állandó: a változás.

Kapcsolódó segédanyagok: