Szabó Attila

VOLT EGYSZER EGY ILLAT

VOLT EGYSZER EGY ILLAT

Akkor még nem voltak virágok, ha hiszitek, ha nem. Csupán egyetlen virág létezett, s a láp rejtekében élt, a zsombék között. Időtlen idők óta egyedül volt, és időtlen ideje ontotta sárga virágaiból az illatot a világ négy égtája felé. Csilingelve ontotta, amikor megrázta magát. És az illat nem volt rest, repült szanaszét, csiklandozta az orrokat ellenállhatatlanul. Bódított, kábított, andalított az illat, és a virág nagyon szerette, hogy bódít, kábít és andalít. Kellette magát tovább, és csilingelt hozzá sárga illatfelhőket.

Az öregek azt mondják, akinek ez az illatfelhő rátelepedett a gallérjára, kalapjára, ne adj isten, a szívére, onnantól nyugtát nem lelte. Hányan vesztek oda az úttalan lápvidéken kóvályogva! Hányan voltak, akik ugyan hazatértek, de az étel ízetlenné vált, a simogatás, a szép szó oktalan haragra gyújtotta őket, és csak magányos sóvárgásukkal maradtak barátságban! És olyanok is akadtak, így mesélik az öregek, akik megtalálták a virágot, és életük végéig ültek előtte révületben, mozdulatlanul, akár a többi növény.

Mit sem törődve mindezzel, a virág tovább ontotta illatát. A méhek, a dongók szorgos fecsegéssel vitték hírét szerte a világban, micsoda virág, döngicsélték. A gázlómadarak messzi tájakra röppentek a sárga virág illatának, igéző bájának dicséretével. Így van ez a világban elrendezve, mondták az öregek.

Sombereki Tódor nem adott sokat a szóbeszédre. Mit nekem sóvárgás, mit nekem a virág gallérra telepedő illatfelhője, gondolta, én bizony megszerzem magamnak, leszakítom, aztán elillatozik majd itthon a vázában. Legalább elnyomja ennek a füstös, dohos háznak a nehéz szagát. Ennyit gondolt, és felkerekedett hetedhét határra, és ment, míg el nem ért a lápvidékre. Már messziről érezte az illatot. Cuppogott lába alatt a mocsár, bekaplak, megeszlek, ezt cuppogta, de ő csak lépett zsombékról zsombékra, mígnem odaért a sárga virághoz. No, gondolta, te vagy az a hírhedt észvesztő, lélekfacsaró, rémisztő, fonnyasztó csodaszer, ami úgy mosolyog még most is, mintha csupa jóság lenne a lelke! Hát velem jössz! Azzal a sok réveteg tekintetű térdeplő ember közé lépett, akik megbabonázva bámulták a semmit, és határozott mozdulattal, nem lacafacázott, de tényleg nem, kitépte a virágot, és fütyörészve elindult haza. Néha bizony meg kellett állnia, megrázni a fejét, hogy magához térjen, mielőtt elnyeli a mocsár, feje zsongott az illattól, a virág fájdalmas, negédes csilingelésétől, de Sombereki Tódort kemény fából faragták, hát hazaért. Addigra már egy regiment ember követte, mint az álomkórosok, alig tudta becsukni előttük háza ajtaját. De még az ablakok spalettáit is bezárta, mert ott is bejöttek volna a bámészkodók, a kéményen is, ha le nem csúsznak a tetőről a fene nagy bódulattól.

Tódor nézte a virágot. Napokig nézte, hetekig szagolta. Íjnye, morfondírozott, hát engem is megbabonáz! Hogy van ez? Hogy lehet, hogy ami szép, az mérgezi a világot, mert annyira ártalmas, hogy az eszét veszti tőle az ember? Tűzre kell dobni! És már mozdult a keze, de nem tudta rászánni magát. Össze kell taposni! És már lépett volna a virágra, de a lába ólomnehéz lett. S a virág csak csilingelt, ontott, kérlelve, mosolyogva, gyilkosan. Sombereki Tódor egyre tehetetlenebbnek érezte magát, szíve szúrt, feje fájt.

Aztán? Az öregek úgy beszélik, a ház előtt ácsorgó emberek egyszer csak hazatértek… Sombereki Tódor tényleg nem lacafacázott. Maga sem tudná megmondani, mennyit ült a virágot bámulva, de egy nap felpattant, és
azt mondta:

– Na, idefigyelj, te ábránd! Szép vagy, igéző tünemény. De a szépséged olyan hatalmas, hogy az már inkább fájdalom. Itt az ideje, hogy ne bódíts, ne kábíts, ne szédíts, ne facsard a szívet, hanem könnyítsd a nehezet, vidámságot adj, szemet gyönyörködtess!

Azzal kinyitotta az ablakot, és millió apró darabra tépve szélnek eresztette a sárgán csilingelő virágot. Akkor történt, hogy az alélt bámészkodók, mintha rossz álomból ébrednének, megrázták magukat, és hazatértek. A kertekben, az út szélén, a réteken, erdőkben, patak partján pedig ezer és ezer tündöklő virág sarjadt. Halk csilingeléssel, szelíd illattal oszlatva a világ örökösen sóvár szomorúságát.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: