Szabó Attila

A LELTÁR

A LELTÁR

Volt egyszer egy magház. Ott lakott MCVI. Fáradhatatlan Lajos. Szemén okuláré, zakója ujján kézelő, türkizkék inge makulátlan. Ült asztalánál házi papucsában, és teát szürcsölt. Aludt-e egyáltalán, nem tudni. Ébren van, szólt a bagoly. Dolgozik, fecsegte a pacsirta. Bizony ám, csivogták a verebek, körmöl, molyol, bíbelődik, suttogta mindenki, aki elhaladt az ablaka alatt. MCVI. Fáradhatatlan Lajos nem törődött a kíváncsiskodókkal. Körmölt, molyolt, bíbelődött. Rengeteg dolga akadt. Itt van mindjárt a teakészítés. Vagy a ceruzafaragás. Lapsimítás, gyertyakanóc sercentés. Ült asztalánál, kezében ceruza, előtte üres papír. És várt. Ott ül egy hónapja már, fontoskodott a pele. Egy hónapja? Száz éve, dörmögte az öreg tölgy. Ötszáz éve, csobogta a patak. Ötezer éve is van annak, ha nem több, dörmögte a hegytetőn a kopár szikla. De MCVI. Fáradhatatlan Lajos velük sem törődött. Néha megbillent bajuszán egy apró mosoly, nagyritkán kortyolt a teájából, néhanap kicserélte a leégett gyertyát a tartójában, de leginkább csak mormogott. Varázsigét mormol, cincogta az egér. Semmit sem ír, zizegte a szú. Szerintem szerelmes, csak nem meri elmondani, kuncogta a katica. Egy fenét, majd meglátjátok, recsegte a könyvespolc.

És meglátták. Egy kedd reggel MCVI. Fáradhatatlan Lajos sóhajtott egy nagyot és a papírra írt egy szót. A sóhaj csacska hurka megfojtotta a gyertyalángot. Jaj, most mi lesz, sápítozott a kéményen a gólya. Hol keringek körbe eztán, zürmölte a bagolyfejes lepke. Milyen csend lett és milyen sötét, ámult a vén tölgyfa. És tényleg csend lett és sötét. De csak egy pillanatra. A magház fala recsegve, morogva nyújtózkodni kezdett. Szakadt a tapéta cikcakkban, nyikkant a gerenda, csörömpölve törtek darabokra a tetőcserepek. Égszakadás, világvége, rettenet, sápítoztak a környék lakói. Pedig nem volt égszakadás, nem lett világvége. Születés lett. Nézd csak, ámult a tücsök, egy zöld hajtás! Azta, hökkent a széncinke egy nagyot. Már a koronámig ér, zörögte a vén tölgy, már a felhőket cirógatják a levelei, hozta a hírt a vándorsólyom. És valóban. A kis magház eltűnt ceruzástól, üres lapostól, könyvespolcostól, és a helyén ott tündökölt egy hatalmas fa. Kőris? Kérdezte a csúszka. Gyertyán, dönögte a fakopáncs. Szerintem jegenye, fontoskodott fejét az ég felé tartva a vakond. Egy fenét, szólt az öreg tölgy, egy fenét! Hát akkor?, kérdezte a gímszarvas. Családfa, suttogta a holdfény, mert közben este lett.

És lám, a csillogó leveleken egy-egy név. Millió levélen millió név. Ott az én nevem!, rikkantott a fajdkakas. Ott az enyém, örvendezett a mókus. Az enyém is, az enyém is, sivították a többiek. Hát az enyém?, nem látom, szipogta a vakond. Ott van az is, a bal alsó ágon, nyugtatta meg az öreg tölgy, az én nevem mellett. És ott a tiéd is, az enyém is, ott van mindenkié, aki valaha is élt a földön. MCVI. Fáradhatatlan Lajos pontos munkát végzett. Aztán a csoda, ahogy megszületett, el is tűnt. Csak egy összetört magház maradt a helyén.

De nézd, az ablakából gyertya világít! És ott ül az asztalnál egy üres lap felett MCVII. Fáradhatatlan Lajos, kezében hegyesre faragott ceruza, néha megbillen bajuszán egy apró mosoly, és csak néz maga elé, és vár.

Ki tudja, meddig.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: