Bene Zoltán

SIKER

SIKER

A ponyvás szekér nyikorgott és nyöszörgött a keskeny, meredek partfalak között kanyargó mélyúton. Úgy imbolygott, akár folyó fölött sétáló kötéltáncos a szélben. Az apró termetű öszvér, bár a partfalak buja növényzete is nehezítette dolgát, egykedvűen húzott. A bakon aszott, ráncos öregember ült, az ölében nagy bundájú jószág, a szeme kékebben szikrázott, mint az égbolt. És a hatalmas szembogarak még nagyobbnak tűntek, amikor a szekér kibukkant a mélyútról egy szelíd, magas hegyektől övezett, napfényben fürdő mezőre, amelyen birkák legelésztek és tucatnyi ház emelkedett.

Az öszvér közönyösen bandukolt tovább, húzta a batárt, a batáron az öregembert és a ponyva alá húzódó, kék szemű teremtést, meg minden egyebet, ami a szekéren lapult. Mikor a házak közelébe értek, az öregember csettintett egyet, és az öszvér megállt. Színes tollazatú madár röppent elő, sebesen körözött a házak fölött, közben fülrepesztő hangon kiabált.

− Gyerrrrrtek! Megérkezett a híres-neves Vorontini, az utolérhetetlen Corodini tanítványa! Bemutatja nektek varázslatos bűvészmágiáját! Gyerrrrrrtek!

És jöttek, jöttek. Mire a szekérhez értek, az öszvér már békésen legelészett a birkákkal, a szekér ponyváját az egyik oldalon fölhajtotta két kertésznadrágot viselő cerkófmajom, a kék szemű szerzet pedig a ponyva mögül figyelte az érkezőket. Az öregember, azaz a híres-neves Vorontini kürtőkalapban és fényesre kopott fekete köpenyben tornyosult a szekér előtt, a réten, a nap sugarai meg-megcsillantak aranyfogain, miközben mosolygott. Kezdetét vette az előadás. A híres-neves Vorontini legelőször két néző közül az egyiknek tíz, a másiknak öt pengő értékű bankjegyet nyújtott át, amelyek először gazdát cseréltek, azután az egyik nézőnek a kezéből eltűnt a bankjegy, ugyanakkor a másik markában két bankjegy jelent meg. A közönség ujjongva tapsolt. A híres-neves Vorontini az egyik óvatlan lelkesedő szájából ekkor egy csirkelábat húzott ki. Ezután még tucatnyi elképesztő mutatványt adott elő.

(A folytatás a téli számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: