Parapatics Andrea

NYELVI HASONMÁSOK

NYELVI HASONMÁSOK

Ha tükrök közé mész, egyszerre többet is látsz magadból: ahány tükör, annyi te. Sőt, ha a tükrök egymás felé néznek, még a tükörképeid is megsokszorozódnak, így végül számtalan hasonmásod lesz.

Mi történik, ha szavak kerülnek a világ nyelveinek tükre elé? Hát azok is megsok-szorozódnak! A szó-tükörképek – pontosabban tükörszavak – közötti hasonlóságot azonban nem könnyű észrevenni. Csak azok látják meg, akik közelebbről is tanulmányozzák a szavakat, ugyanis nem a kinézetük (hangalakjuk), hanem a tartalmuk hasonmása jön létre egy vagy több másik nyelvben.

Az alábbi példákban az idegen szavak körülbelüli kiejtését szögletes zárójelben találod. A magyar állatkert és a német Tiergarten [tírgárten] első hallásra és ránézésre például két teljesen különböző szónak tűnik, ám ugyanúgy épülnek fel: az állat jelentésű Tier [tír] és a kert jelentésű garten [gárten] szóból. Ugyanígy a finnben: az eläintarha [eláintárá] = állatkert az eläin [eláin] = állat és a tarha [tárá] = kert tagokból áll, miközben az angolban, a franciában vagy az olaszban a zoo szót használják ugyanerre, ami a zoological garden [zóölodzsiköl gárdn] / jardin zoologique [zsarden dzoolózsik] / giardino zoologico [dzsiardínó dzoolódzsikó] = zoológiai, azaz állattani (és nem állat-) kert rövidítése. Érdekes, hogy az angol nyelv hatására ma már a németben gyakori a Tiergarten mellett a Zoo is. Mi történt a Tiergarten szóval a magyarban? Lefordították a szóösszetétel két tagját, amelyek akkor már nálunk is léteztek külön-külön, és ezekből új, összetett szót hoztak létre az intézmény jelölésére.

A nyelv néha csak részben fordítja le a külföldi mintát: az egyik felét meghagyja eredetiben, a másik felét pedig kicseréli a magyar megfelelőre. Így született például az ámokfutó a német Amokläufer-ből [ámokláufer], amelynek utótagja a futó jelentésű läufer [láufer], előtagját viszont fordítás nélkül átvettük a szó egyedisége miatt. Az amok a maláj kultúrában a gonosz szellemtől megszállt emberek dühöngő, őrült viselkedését jelölte. A kifejezést ugyanilyen szerkezettel használják például a török (amok koşucusu) [amok kosudzsuszu] vagy az észt (amokijooksja) [amokijókszja] nyelvben, hasonlóan az angolban (running amok) [raning amok] és a franciában (coureur amok) [kurör amok], míg az olaszban és a spanyolban egyáltalán nem szerepel az amok, és csupán „őrült futó”-ként (corridore pazzo [koridóre páddzó] / corredor loco [korédor lóko]) utalnak rá.

A tükörfordítás nem csak összetett szavaknál működik. Néha a felhasználható szó ötlete és a szóképzés módszere a hasonmás. A pincé-ből lett pincér például a német Keller-ből [keller] alkotott Kellner [kellner] mintájára született meg a magyarban. Nem csupán a véletlen hozta az anyag és anya szavak hasonlóságát sem: az anya továbbképzésének ötletét a latin nyelv adta, amelyben a materia [matériá] = anyag szó alapja a mater [máter] = anya volt. A latin szó először eredeti hangalakjával került be a magyarba: amíg anyag szavunk meg nem született, addig a matériá-t használtuk helyette. Továbbképzett alakja a materiális, tükörfordításbananyagi vagy anyagias.

A tükörszavak forrása tehát kettős: részben jövevényszavak, mert megalkotásuk ötletét és módszerét idegen nyelvből vettük, részben belső keletkezésűek, hiszen a nyelv voltaképpen önmagán belül, már meglévő szavai és/vagy képzői felhasználásával alkotta meg azokat.

 

Kapcsolódó segédanyagok: