Parapatics Andrea

MI VÁLTOZIK A NYELVBEN?

MI VÁLTOZIK A NYELVBEN?

Ha egy szóval szeretnénk válaszolni a kérdésre, ezt mondhatnánk: minden. Kicsit bővebben: bármilyen része és vonatkozása, így tehát szókincse, az egyes szóelemek (szótövek és toldalékok) alakja, jelentése, szerepe és megítélése, de akár nyelvtani szabályok is, vagy olyan nyelvi illemszabályok, mint például a megszólítások vagy köszönési formák.

Kérdezd csak meg nagyszüleidet, dédszüleidet, ha tudod: az ő korosztályukból sokan még csókolommal köszöntek a saját szüleiknek is, és magázták őket, ami számodra biztosan elképzelhetetlen. Vagy idézz fel néhány szót, amit az osztálytársaiddal, barátaiddal naponta használtok, tanáraitok, szüleitek viszont nem értik, vagy ami még viccesebb: ők is megpróbálják használni, miután eltanulták tőled, csak éppen rosszul. Gondolj bele, mennyi minden változhatott a magyar nyelv sok évszázados története alatt, ha már a ti családotokban is észre lehet venni ilyen apró különbségeket!

Van, hogy a nyelvben megjelenik valami, ami addig nem volt benne. Például egy új találmányra új szót kell alkotni. A nagyszüleid idejében még nem létezett az okostelefon, bár az okos és a telefon külön-külön már igen, és nem használtak még táblagépet sem (másmilyen táblát és gépet viszont igen).

Előfordul, hogy valami meglévő módosul a nyelvben. Régóta tudunk például a bizonytalan cselekvésről, történésről a lehet segítségével beszélni, de mostanában terjedt el, hogy két tagmondat helyett csak eggyel fejezzük ki magunkat: a Lehet, hogy elmegyünk a moziba helyett sokszor már azt mondjuk: Lehet elmegyünk a moziba. Vagyis a lehet elkezdett módosítószóként viselkedni, mint például a talán.

Olyan is van, hogy eltűnik a nyelvből, amire már nincsen szükség, mert egyetlen beszélő sem használja. Ilyenek például az igeidők, amelyekkel csak régi művekben találkozunk, például Kölcsey Ferenc versében: „Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék; / Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli Hold”.

Akár megjelenik valami, akár csak módosul, akár eltűnik, egyik sem tesz rosszat a nyelvnek – és jót sem. Ezért is használjuk mindegyik jelenségre a változás szót: nem fejlődésről és nem is romlásról van szó ilyenkor, még ha sokan így is érzik. Mindenkinek a saját döntése, hogy a változások mennyire tetszenek neki a nyelvben (vagy az élet más területén). Az viszont, hogy a nyelvnek árt-e vagy használ, már tudományos kérdés. A tudomány szerint egy nyelvnek sem előnyére, sem hátrányára nem válnak a fenti példák. Pusztán megtörténnek, ahogy a nyelvet használó emberek is változnak a folyamatosan változó világban. A nyelv csupán alkalmazkodik ezekhez a történésekhez.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a nyelvekben, amelyeket használnak (tehát nem holt nyelvek, mint például a latin), csak egyetlen dolog állandó: hogy folyton változnak. Az éppen folyó változások aránya azonban szinte jelentéktelen a nyelv nem változó részeihez képest. Emellett a változások sohasem olyan ugrásszerűek, hogy az egyik generáció tagjai ne értenék meg az utána következőnéhányat. Ha a saját ükszüleid ükszüleinek az ükszüleivel szeretnél beszélgetni, lehet, hogy nehezen értenétek meg egymást. Ezért, ha egyszer időutazásra indulnál a múltba, feltétlenül vigyél magaddal egy nyelvtörténeti kézikönyvet, amiből megtudhatod, hogyan használták a magyar nyelvet évszázadokkal ezelőtt.

Kapcsolódó segédanyagok: