Parapatics Andrea

KINEK A MEZEJE?

KINEK A MEZEJE?

Gondolkodtál azon valaha, miért erdeje és mezeje van valaminek, holott a szótövek (erdő, mező) ő-re és nem e-re végződnek? Talán hallottad már, hogy valaki, éppen ezért, úgy mondta: erdője, mezője, és az sem tűnt rossznak, sőt, inkább logikusabbnak. Vajon miért van kétféle lehetőség ezeknél a szavaknál a birtokviszony kifejezésére? És melyik a helyes? Könnyen elképzelhető, hogy ennél fontosabb kérdések foglalkoztatnak mostanában, mégis itt az ideje (de nem idője!) tiszta vizet önteni a pohárba ezen a téren.

Régestelen-régen, amikor a magyar nyelvet egészen máshogy beszélték és írták, mint manapság, az erdő és a mező szó sem egészen így hangzott, és sok másik sem. Olyan hangra végződtek, ami ma már nincs az ábécében, pedig nagyon érdekes hang volt: attól függően, hogy mi jött utána, magánhangzóként és mássalhangzóként is tudott viselkedni. Az erdő és a mező szavaink valahogy így hangozhattak régen: erdeü, mezeü. Ez a végződés azokban az esetekben, amikor a mondatban csak a szótőre volt szükség, szép lassan átváltozott a mai hosszú magánhangzóra, az ő-re.

Amikor viszont azt akarták kifejezni, hogy egy erdő vagy mező valakihez vagy valamihez tartozik, akkor megmaradt ez a különös hang, és egy további magánhangzót toldottak mellé, ami a birtoklásra utalt. Így viszont túl sok magánhangzó vagy magánhangzó-szerű hang állt egymás mellett. Ezért a könnyebb kiejtéshez betoldottak egy j-t, ami már jól hangzott az előtte és utána álló magánhangzókkal együtt, tehát az ő hangra nem is volt szükség. Így történhetett, hogy bár a szótő végül az erdő és a mező lett, a birtokjeles alakjuk az erdeje és a mezeje,mintegy emléket állítva a régi formának. Hasonlóképpen járt egyébként az írásunk elején említett ideje is az idő szótő eredeti alakjából, és ezekkel a történeti folyamatokkal magyarázható az erdei, mezei, idei szavak alakja is.

Innen pedig már csak egy lépés volt, hogy más, hasonló felépítésű szavakkal is ilyesmi történjen: így jött létre a zászló-ból a zászlaja vagy a disznó-ból a disznaja is.

De a nyelvi változások nem álltak meg ennél a pontnál. A beszélők kihasználták a lehetőséget, hogy az eredeti mezeje típuson túl a tő végleges formájából létrehozott mezője is jól hangzik a magyarban, ezért a kétféle alakot néhány esetben kétféle jelentéssel ruházták fel. Ennek megfelelően ma már mezeje van egy földbirtokosnak vagy egy településnek, és mezője a mágnesnek vagy a sakktáblának.

Sokszor viszont nem kap sajátos jelentést a kétféle alak, és így az egyik feleslegessé válva kiszorul a nyelvből. Mivel a mai emberek többsége nem ismeri a fent bemutatott nyelvtörténeti folyamatokat, a szótő mai alakjához igazodva helyesebbnek érzi az erdője, zászlója típusúalakokat, az erdeje, zászlaja típusú szavakat régiesnek hallja.

Az első bekezdésben feltett kérdésre válaszolva tehát azt mondhatjuk: mindkét alak helyes. Valamelyik szópár esetén a jelentések részben különböznek (mezeje – mezője), másoknál viszont csak stílusbeli különbség van (régies vagy újabb). A jelentésükben is elkülönült alakokhasználatával azonban nem árt óvatosnak lennünk: nem mindegy például, hogy valami időtlenvagy idétlen, és valakinek a nője és a neje között is több különbség van tartalmilag, mint egyetlen, több évszázadnyi változásnak emléket állító hang.

Kapcsolódó segédanyagok: