Parapatics Andrea

KÉZ KEZET MOS

KÉZ KEZET MOS

Amikor a magyar nyelvtannal reménytelennek tűnő küzdelmet folytatsz, úgy érezheted, csupa logikátlan szabály vesz körül, amiket csak bemagolni lehet. Miért kezet mosunk és miért nem kézet? Miért hiányzik egy hang a kapor szóból, amikor tárgyesetbe tesszük: kaprot? A nyelvtanórán többalakú tövekként tanultok ezekről. Ez azt jelenti, hogy egy szótőnek több alakja is lehet a toldalékolástól függően. A kéz-nek tehát további lehetséges alakja a kez-, de csak a kezet, kezek, kezes és még néhány ilyen rag, jel vagy képző társaságában. Önállóan sohasem szerepelhet így. Ugyanígy a kapor tő változata a kapr-, bizonyos toldalékokkal társítva.Ezzel szemben például a hang egyalakú, mert akárhogyan foglaljuk mondatba, mindig hang formájában jelenik meg (hangot, hangos stb.).

Ami neked logikátlannak tűnhet, egy magyarul tanuló külföldi számára pedig rendhagyónak, arra mindig magyarázatot ad a nyelvtörténet. Több mint ezer évvel ezelőtt, a honfoglalás idején a magyar szótövek mind egyalakúak voltak, és mindegyik magánhangzóra végződött. A régi szövegek tanúsága szerint hal szavunk például hala volt, kéz szavunk keze, és így tovább. Ez nemcsak a főnevekre, hanem az igékre is érvényes volt: az ad ige alakja például ado volt. Amikor a főnevek tárgyragot kaptak vagy többes számba kerültek, elegendő volt ehhez az alakhoz hozzáilleszteni a toldalékokat: halat, kezek, adom. Ezeket ma is így használjuk. Később azonban ezek a hangok elkezdtek lekopni a szótövek végéről, és csupán a toldalékos alakokban őrződött meg emlékük. Az iskolában ezt úgy tanuljátok, hogy a toldalék előtti magánhangzók kötő- vagy előhangok, amelyek révén könnyebben ejtjük ki a többes számú, tárgyragos vagy más toldalékkal ellátott szót.

A hal és az ad szó ma egyalakú töveknek számítanak, hiszen bármi is követi ezeket, mindig így néznek ki, a toldalék előtti a-t és az o-t pedig már nem a tő részeként kezelik. A keze viszont időközben kéz-zé vált. Ez a szótő ugyanis ellensúlyozta, hogy lekopott a végéről a magánhangzó, és annak pótlásaként hosszú magánhangzóvá, é-vé nyújtotta az első e-t. Így lett a keze tőből kéz, miközben a toldalékolt formák megőrizték az eredeti alakot: keze-k, keze-t (ezt az iskolában így elemzitek: kez-ek vagy kez-e-k, kez-et vagy kez-e-t). Amit tehát ma betoldott hangnak érzékelünk a könnyebb kiejtéshez, valójában ezerévesnél is régebbi tővéghangzó, ami nem minden esetben (például a hal szónál nem), de olykor, mint a kéz szónál, többalakúságot eredményez.

A kapor szótő kapr– változatát viszont valóban egy ejtéskönnyítő hang eredményezte. Amikor megtanultuk ezt a szót más népektől, akik kopr formában használták, mi, magyarok beletoldottunk egy hangot, hogy elkerüljük a szó végén a mássalhangzók torlódását. Így lett belőle kapor. Amikor viszont toldalékot kapott, ez a szóvégi torlódás középre került, ahol könnyebb kiejteni, ezért ilyen esetekben megmaradhatott az eredeti alak: kapr-ot. Ez azért sem volt már szokatlan a magyar fülnek, mert sok más szó is elvesztette egy magánhangzóját, amikor toldalékot kapott, ezért mondunk és írunk például álomot helyett álmot.

A magyar nyelv szövevényes utakon vált olyanná, ahogyan ma használjuk, és nem állt meg a változása. Most csak egy-egy magánhangzó ki- és bekerüléséről olvashattál, és máris több jelenségre kaptál magyarázatot, ami eddig értelmetlennek tűnt. Képzeld csak el, mi minden történhetett még az évszázadok során, ami a magyar nyelvet formálta!

 

Kapcsolódó segédanyagok: