A szerk.

NÉZZÜK EGYÜTT VASZARY JÁNOS KÉPEIT!

NÉZZÜK EGYÜTT VASZARY JÁNOS KÉPEIT!

Nyáron a művészek is nyaralnak, vakációs élményeiket megörökítik műveiken. Vaszary Jánost is megihlették vízparti üdülései, akár a tengernél, akár a Balatonnál nyaralt.

Kaposváron született, már iskolás korában rengeteget rajzolt és sok időt töltött a szabadban a környezet megfigyelésével. „A friss tavasz és a korai nyár tündéri szépségekkel köszöntött be – írta. – A harmatos pázsit… az átható illatú mezei virágok, a tücskök és kabócák álmosító cirpelése, az erdő mélyén legelésző nyáj egyhangú kolompolása, az avar folytonos zizegése semmiségek és mégis nekem – el nem halványuló élményeim.”

természetes fényhatások

A középiskola után a budapesti Mintarajz-iskolában tanult festőnek – mestere Székely Bertalan, a történelmi képeiről híres festő volt. Később Münchenben és Párizsban folytatta tanulmányait, kiváló mesterek vezetésével. A külföldi környezet tágította szemléletét, de a nyaranta meglátogatott nagybányai művésztelep még inkább hatott rá. Eleinte a Tengerihántás festője, Hollósy Simon és mások vidéki életképei vonzották. Magyar népi motívumokkal díszített szőtteseket tervezett, és a falusi jeleneteket ábrázoló, természetes fényhatásokat tükröző képeket festett. Fiatalon népszerűvé vált. A korszerűbb impresszionista irányzattal is kísérletezett, különösen az 1910-es években, amikor a Tatai-tóhoz költözött.

Haditudósító volt az első világháborúban, a fronton készült rajzai már a zaklatott érzelmeket kifejező expresszionista stílusban születtek. A harcok megrázó élménye után nem a falusias környezet témájához tért vissza, hanema nagyváros zajos mindennapjait mutatta meg – a korábbinál élénkebb színeketés hangsúlyosabb fény-árnyék hatásokat használt.

Vaszary életművében kiemelkedő a színkezelés: a festő mindent tudott a fényekről és a színekről. Könnyedén festett virágot, női portrét, tengerparti tájképet, cirkuszi mutatványt vagy nagyvárosi jeleneteket. Alig akad festő, aki élete során ilyen sokszor változtatott festésmódján: a korai realista valóságábrázolástól az impresszionista hatásokon át a modern expresszionista kifejezésig mindent kipróbált.

Sikeres festőként megengedhette magának, hogy sokat utazzon, gyakran meglátogatta kedves városát, Párizst vagy az olasz tengerpartot. A színválasztással és a kissé elmosódott vonalakkal jól érzékelteti a nyári forróságot és a tengeri fuvallatot.

(A folytatás a nyári számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: