A szerk.

NÉZZÜK EGYÜTT KASSÁK LAJOS KÉPEIT!

NÉZZÜK EGYÜTT KASSÁK LAJOS KÉPEIT!

Kassák Lajos kalandos és hosszú élete során sok mindent kipróbált. Egyszerre volt költő, író, szerkesztő és festő. Bármibe fogott, mindent nagy lelkesedéssel csinált. Autodidakta művész volt, vagyis nem iskolában vagy egyetemen, hanem egyedül tanult festeni, verset írni. Szegény családból származott, a ma Szlovákiához tartozó Érsekújváron született. Szülei taníttatni szerették volna, de Kassák tizenkét évesen abbahagyta a gimnáziumot, és lakatosinas lett, aztán vasmunkásként Budapestre költözött. Sokat olvasott, és maga is megpróbálkozott a versírással. 1909-ben elindult – gyalog – Párizsba. Mint a mesében, addig ment, amíg a lába bírta Ausztrián, Németországon, Belgiumon és Franciaországon át. Életének egyik legnagyobb élménye volt ez az út, az Egy ember élete című önéletrajzi könyvében is ír róla. Párizsból hamar haza kellett térnie, de egy év alatt magába szívta a francia főváros pezsgő kultúráját, művészekkel találkozott és megismerte a legfrissebb művészeti irányzatokat. Akkoriban bontakozott ki az avantgárd művészet Európában – erről már többször olvashattál képnézegetéseink közben. A katonai nyelvezetből átvett avant garde (ejtsd: avangard) előőrsöt jelent. Az avantgárd sokféle, nagyon különböző irányzat gyűjtőneve. A gyorsaság ábrázolását célul kitűző futurizmus vagy a belső élmények drámai kifejezésével foglalkozó expresszionizmus is avantgárd művészet. Kassák Lajost Párizsban a konstruktivista művészet fogta meg leginkább, ami geometriai formákból, háromszögből, négyzetből és a síkból építkezik. Nézd a bal oldali képet! Milyen bonyolult kompozíciót lehet létrehozni ezekből az egyszerű formákból. A vízszintes és függőleges síkok találkozását színekkel is kiemeli a művész. A meleg tónusú sárga és vörös felületeket erős fekete kontúrral határolja, ezzel még határozottabb minden forma. Az egyetlen játékos elem talán a kép felső terében látható ovális piros folt. Mit gondolsz, miért került éppen oda? Kassák festészetére ez a szigorú formavilág a leginkább jellemző. A poszteren látható műve 1922-ben készült, a Képarchitektúrák című sorozatba tartozik. Az architektúra építőművészetet jelent, s valóban: mintha színes kockákból épülne a szerkezet. A hangsúlyos piros négyzetek mellett a fekete szín is fontos szerepet kap, újdonságként pedig megjelenik a körív a háttérben. A szögletes alakzatok ellenére a kép összhatása harmonikus, a kék és a sárga elemek kiegyensúlyozottá teszik.

Miután Párizsból hazatért Kassák, egymás után több folyóiratot is alapított. Mindegyiknek frappáns, rövid, könnyen megjegyezhető nevet adott. A Tett című lapot 1915-ben – az első világháború idején – indította, de éppen háborúellenes hangvétele miatt egy év után betiltották. A Ma című, következő lapját már Bécsben jelentette meg, mert 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után el kellett hagynia Magyarországot. Néhány évvel később visszatérhetett, akkor jelent meg a Munka, majd a Dokumentum folyóirat.

(A folytatás a tavaszi számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: