A szerk.

NÉZZÜK EGYÜTT ID. PIETER BRUEGEL KÉPEIT!

NÉZZÜK EGYÜTT ID. PIETER BRUEGEL KÉPEIT!

Minden szerencsés felnőtt a számára fontos dolgokkal foglalkozik. A művészek – no meg a gyerekek – tudják, hogy a játék mennyire fontos. A 16. századi holland festészet nagy alakja, id. Pieter Bruegel egyik leghíresebb képén rengeteg elmerülten játszó gyereket látni.

Idősebb Pieter Bruegel (ejtsd: píter bröhel) Hollandiában született, talán 1525-ben, de ez éppolyan bizonytalan adat, mint az, hogy hol. Valószínűleg Breda városában, esetleg a környékén. Szinte semmit nem tudunk a szüleiről, a gyerekkoráról, a tanítóiról. Mindenesetre a paraszti életmód otthonos volt a festőnek. Alakjai, felnőttek és gyerekek, mulatozók és csavargók egytől egyig paraszti viseletben láthatók. A művészet-történetben olykor a „Paraszt Bruegel” néven emlegetik, hogy megkülönböztessék a család többi festőjétől. A neve írásmódját is – a korabeli egyszerű, népi környezetet jelezve – maga választotta. A fiai – akik felnőve szintén festők lettek – a vezetéknevet előkelőbb írásmóddal írták (Breughel vagy Brueghel).

A korabeli holland művészetre hatott ugyan az itáliai reneszánsz, de a kifejezésmód mégis különbözött. A reneszánszban az emberi kultúra nagyságát a klasszikus örökségből, az antik görög és latin művészetből vezették le. A képek megrendelői – egyházi emberek, nemesek és gazdag polgárok – mitológiai és bibliai témákkal kívánták hangsúlyozni saját fontosságukat. De Bruegel általában hétköznapi jeleneteket, paraszti tevékenységeket, például mezőgazdasági munkákat, népi ünnepeket festett. Képein nem találkozunk pompás, reneszánsz freskókkal díszített palotákkal, a Bruegel-figurák többnyire egyszerű házakban élő szegény emberek. Festményeit persze ő is megrendelésre készítette, és festett divatos, tematikus, több képből álló sorozatokat is – ilyen például az évszak szerinti mezőgazdasági munkákat bemutató hatrészes sorozat. A tél itt a Vadászok a hóban című képen jelenik meg.

A tájkép különlegessége, hogy nem valódi tájat ábrázol, Hollandiában például nincsenek ilyen magas hegyek. Tehát minden a képzelet és a valóság határvidékén egyensúlyoz. A vastag hótakaró és a befagyott tó sem jellemző erre a vidékre, bár éppen ekkoriban olyan rendkívül hideg idő volt, hogy a 16. század több évtizedét kis jégkorszaknak nevezik. A gyakran nélkülöző embereknek a kemény télben sok nehézséggel kellett megküzdeniük. A kép bal szélén fáradt vadászok szerény zsákmánnyal térnek haza a kutyáikkal. A völgyben a befagyott tavon játszó, korcsolyázó alakok mégis élettel töltik meg a jelenetet.

Bruegel a falusi közösség jeles napjait is megörökíti: a Parasztlakodalom című képen a nyüzsgő udvaron felállított asztalok körül ülnek a vendégek. A menyasszony – zöld posztófüggöny előtt, feje felett papírkorona – nem vesz részt az evés-ivásban, inkább kívülállóként szemlélődik. De hol lehet a vőlegény? A kor szokása szerint nem a felesége mellett ül, talán az ételek és italok kiosztásában segédkező egyik férfi lehet. Igazi ünnepi lakomát szolgálnak fel! A sörrel teli kancsók mellett kenyér, kukoricakása és leves kerül az asztalra, a gyerekek is jóllaknak. Látod az előtérben tányért nyalogató kislányt? A történészek szerint Bruegel képe hűen tükrözi a falusi lakodalom hagyományait. Művészi szempontból érdekes az ábrázolt figurák sokfélesége, nem összefolyó embertömeget látunk, hanem egyedi arcokat.

A Gyerekjátékok című festmény a nyitóképen még mozgalmasabb: a kisvárosi utcaképet színes ruhába öltözött emberek népesítik be. Az elemzők nyolcvan különböző hagyományos társas- vagy egyéni játékot fedeztek fel a képen, a hintázástól a buborékfújáson át a babázásig. Te hányféle játékot találsz meg? A kép feltehetően egy nagyobb lélegzetű, az emberi életkorok jellegzetességeit bemutató sorozaton belül az ifjúságot jeleníti meg. Nem maradt fenn forrás a sorozat esetleg elkészült további részeiről. Mit gondolsz, milyen képek lehettek még a sorozatban?

Kapcsolódó segédanyagok: