A szerk.

NÉZZÜK EGYÜTT FRANZ MARC KÉPEIT!

NÉZZÜK EGYÜTT FRANZ MARC KÉPEIT!

Biztosan te is szereted az állatokat, és szívesen rajzolod kedvenceidet. Rengeteg művészi grafikán, festményen láthatsz madarat, kutyát vagy vadállatot. A köztereken találkozol oroszlán- meg lovasszoborral, számtalan vers és zenemű megidézi az állatok hangját. Franz Marc (ejtsd: franc márk) német festő akkor talált a maga különleges, senkivel össze nem téveszthető világára, amikor szabadjára engedte képzeletét, és megjelenítette, hogyan lát a ló, mit érez a szarvas. Megdöbbentő színekkel érzékeltette a ló, illetve a szarvas lényét.

Franz Marc Münchenben született, édesapja amatőr tájképfestő volt. A kisfiú rajzképességét hamar észrevették, de ő maga papi pályára készült. Az iskola után először filozófia szakra iratkozott az egyetemre, aztán behívták kötelező katonai szolgálatra. Csak hazatérését követően kezdte tanulmányait a művészeti akadémián, ám kiábrándítónak találta a megkövetelt valósághű ábrázolást. Az 1900-as évek elején többször utazott Párizsba, és óriási hatást tett rá a francia főváros nyüzsgő kulturális élete. Megismerkedett az újító művészek alkotásaival és a legszokatlanabb kifejezésmódokkal. Eleinte az impresszionisták (a szabadban, a pillanatnyi látvány keltette benyomásokat megragadó festők) dinamikus, természetközeli képei bűvölték el, s az állatábrázolás új lehetőségei is felkeltették figyelmét. Nem járt többet az akadémiára, hiszen többet tanult barátaitól – például Vaszilij Kandinszkijtól (képeit már néztük együtt a Szitakötőben). Kandinszkijjal és Gabriele Münterrel megalapította a Kék Lovas csoportot. Az avantgárd szellemiségű művészeti alkotókör célja az érzelmek tiszta és erőteljes kifejezése volt. Az újabb tagokkal bővült csoport több német városban szerepelt kiállításon. Amikor Marc megismerkedett a kubizmussal (a mértani formákra épülő festésmóddal) és a mozgást, a gépi erőt istenítő futurizmussal, eltávolodott a felismerhető alakok ábrázolásától. Folyamatosan megújuló, egyre sikeresebb művészi pályáját kettétörte az első világháború. Franz Marc legjobb barátjával, August Macke (ejtsd: auguszt make) festővel együtt önkéntesként vonult be. Mindkét fiatal művész odaveszett a csatában. Marc után feljegyzésekkel és vázlatokkal teli füzet maradt, a lövészárokban is rajzolt.

Franz Marc a különböző állatfajok jellegzetes tulajdonságait tükröző képein élénk színekkel emeli ki az állat karakterét. Nagy tisztelettel fordul a természet felé, rókát, szarvast, farkast, kutyát és lovakat ábrázol, az állatok közötti feszültségeket is megörökíti. Nem természethű ábrázolást követ, hiszen kék lovat és sárga tehenet fest, inkább visszaadja az állatok sokszínű természetét. A Tigris című képén sem szakít ezzel a módszerrel, erős színeket használ, és jól érzékelhetőkörvonalakkal festi meg a ragadozót. A feszültséggel teli képen kubista síkokat látunk, mintha a háttér szilánkokból állna össze, ahonnan kirobbanni készül a tigris.

Az álom című képen szokatlanul ember is szerepel, de az állatok vannak többségben: egy oroszlán és négy ló körében békésen ül a földön a nőalak. Talán a lovak védik az oroszlántól? Vajon mit jelképez a háttérben az álombeli sárga épület?

A poszteren a Kék ló című kép látható, ez Marc talán leghíresebb festménye. Amúgy is kedvelt témája volt a kék ló, többféle kompozícióban megfestette. Az embereknél is szebbnek találta azállatokat, a tisztaság, az érdek nélküli létezés lehetőségét látta bennük. Alaposan tanulmányozta anatómiájukat. Képein jelképesek a színek: sárgával a női, kékkel a férfias energiát ábrázolja, és ez egyben a remény színe. A háttérben a piros, lila és kékes árnyalatú dombok a vágyott harmóniát, az ember és az állatvilág békés együttélésének lehetőségét idézik. Milyen érzelmeket kelt benned a kép?

Kapcsolódó segédanyagok: