Nacsinák Gergely András

EXPEDÍCIÓ

EXPEDÍCIÓ

Akkor már harmadik napja nem tudtuk, merre van előre.

Ami badarságnak tűnhet, hiszen mindig arra van előre, amerre épp nézünk, minden más oldalt van, vagy hátra. De nem egy ilyen körültekintően megszervezett expedíció esetében, mint a miénk! Mert nekünk az „előre” azt jelentette, hogy az expedíció célja felé. A cél pedig az volt, hogy megtaláljuk a pontot, ahonnan az Erdő Értelmet Nyer. Városunk polgárait ugyanis meglehetősen zavarta, hogy észszerűen megtervezett, rendezett és dolgos lakhelyünk mellett összevissza, slendrián erdő burjánzik, úgyszólván céltalanul.

Való igaz, az Erdőnek volt néhány bosszantó szokása. Hol közelebb húzódott a Városhoz, hol távolabb: hol itt, hol ott bukkant fel egy facsemete, de mire egyiket-másikat megszoktuk és rárajzoltuk a Város határait ábrázoló térképekre, hirtelen elszáradtak, és helyesbíteni kellett a térképeket. A bokrok ugyanígy. Nem beszélve a madarakról és rókákról, utóbbiak hol beszöktek a Városba, hol eltűntek onnét, így pedig képtelenség volt eldönteni, hová is kell sorolni őket. Városunk jóravaló lakói tehát megelégelték ezt a szomszédban uralkodó tervszerűtlenséget, és útnak indítottak hármunkat: a Térképészt, a Tervezőt, meg engem, a Krónikást, hogy találjuk meg a pontot, ahol az Erdő Értelmet Nyer: derítsük ki, mi az értelme, és készítsünk róla feljegyzést.

Mellesleg derítsük ki, élnek-e manók az Erdőben, vagy ez csak afféle szóbeszéd.

El is indultunk hárman, szépen, libasorban. Kicsit zavart, hogy a fák miatt nem lehetett egész egyenesen közlekedni, de a Mérnök azt mondta, ha végül mégsem lesz értelme az erdőnek, majd csinál ide szép egyenes gyalogutat, és akkor már lesz. Első este tábort vertünk egy tisztáson. Éjjel nem aludtunk valami jól az összevissza ciripelés meg huhogás miatt, ami hol elkezdődött, hol abbamaradt. Reggelre pedig leszállt a köd. A sátrainkat körben állítottuk fel, így aztán egyikünk sem tudta, melyik irányból jöttünk, s persze azt sem, merre tovább. Majd ha eloszlik a köd, mondta a Térképész. De a ködnek esze ágában sem volt eloszlani: ott ült a fák közt másnap is. A csöpögős ködben épp csak pislákoló tűz mellett kucorogtunk álló nap, és háromóránként megvitattuk, mi a teendő. Semmi. Minden szavazásnál arra jutottunk, hogy meg kell várni, míg majd kiderül. Faramuci helyzet.

Az első manó harmadnap reggel bukkant fel. Éppen próbáltuk feléleszteni a kialudt tüzet. A nyirkos ágak sercegtek, egy-két kékes lángocska sisteregve kínlódott köztük, de meggyulladni nem akart. Akkor, apró fejét csóválva odabaktatott egy manó, száraz mohát dobott az ágakra, a lángocska felvidult, erőre kapott, és máris hetykén pattogott. A manó leguggolt mellé, sutyorgott neki, mintha rábeszélte volna, hogy nőjön valódi lángnyelvvé. Aztán elégedetten melengette apró kezét és vidoran kacsingatott ránk. A nap folyamán újabb manók bukkantak fel, némelyik száraz rőzsét hozott, mások taplógombát. Etették a tüzet. Egyik szakasztott olyan volt, mint a másik: szakálluk akár a zuzmó, hangjuk madárcsiripelés. Csak a sipkájuk végén a bojt volt más és más: az egyiknek mogyoróhéj, a másiknak töppedt szeder. Amelyik először odabátorkodott a tüzünkhöz, annak csipkebogyó fityegett a sityakján. Megpróbáltunk szóba elegyedni velük, de ha értették is, amit kérdeztünk – az adataikat –, csak a fura csiripelő nyelvükön válaszoltak, amit képtelenség leírni. Hamar le is tettünk róla, hogy tőlük tudjuk meg, merre van a hely, ahonnan az Erdő Értelmet Nyer. Viszont nem unatkoztunk velük: újabb és újabb dolgokkal hozakodtak elő, még szavazni sem maradt időnk. Hol alvó szarvasbogarat kotortak ki az avar alól, hol tarka madártojás-héjakat mutogattak, amelyekből, mint apró csészékből hörpintették fel az ágak végén megülő ködcseppeket, hol aranyszínű bogyókat fűztek nyaklánccá. Mutogatták kincseiket. Amikor este lett, körbeülték a tüzet, és rágyújtottak valami manó-nótára: úgy hangzott, akár a méhzümmögés. El is aludtunk rá, ott a tűz mellett, és mélyen aludtunk pitymallatig. Hajnalban arra ébredtünk, hogy mindenünk harmatos, hajunkba színes bogyók, ruhánkra bogáncsok tapadnak, és hogy a fák közt napfény szűrődik át: felszállt a köd.

Egyhangúlag megszavaztuk, hogy expedíciónk elérte célját: kiderítettük, hogy az Erdő azon a ponton nyer értelmet, ahol éppen tartózkodunk benne. Aláírtuk a jelentést és összecsomagoltunk. Nem volt vesztegetni való időnk. Mindnyájunk számára világos volt, hogy sokkal nehezebb feladat áll előttünk: visszatérve most már azt a pontot kellene valahogy megtalálnunk, ahonnan a Város Nyer Értelmet. És manók híján ez ugyancsak nehéznek ígérkezik.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: