Nacsinák Gergely András

ARÁNYTALANSÁG

ARÁNYTALANSÁG

– Ripitya őrmester, jelentést kérek! Mégpedig ebben a minutumban! Mi a frászkarika ez már megint?

– Jelentem kérem, előállítottam egy betolakodót!

A szemem lassan hozzászokott a félho-mályhoz. Az asztalnak látszó tákolmány mögül szuronyos pillantásokat lövellő, egyenruhás-paszományos figura láttán nevethetnékem támadt. Mégsem nevettem, hiszen meg voltam bilincselve. Elő voltam állítva.

– Vagy úgy. Remek. – Az egyenruhás hangja kellemetlen és keserű volt, mint a mézbe szórt naftalin. – És mit is ír elő a szabályzat a betolakodókkal kapcsolatban, ha megkérdezhetem? – mézelgett tovább az egyenruhás.

– Jelentem: pucolást! – csapta össze a bokáját az őrmester, akit ezek szerint Ripityának hívtak. Kackiás kis bajsza reszketett a kötelességtudattól.

– Úgy bizony! – tört ki a vulkán az asztal túlsó felén. – Pucolást! Iszkirit! Szedd a lábad, egy-kettő! De maga, Ripitya, maga nem, ugye? Magának az előírás smafu! Magának a parancs az holdtöltelék!

A bajusz rezgése megállt. Minden szőrszál vigyázzba vágta magát az őrmester képén.

Nem szerénytelenségből mondom, a bilincstől játszi könnyedséggel megszaba-dulhattam volna, de fúrta az oldalamat, hogy mire megy ki ez az egész. Ripitya őrmester katonásan megfelelt:

– Ugyanakkor a szabályzat ötvenötperbé pontja szerint, amennyiben a közeg, jelen esetben én, aránybeli kihágást tapasztal, jelen esetben számottevő mérettúllépést, akkor köteles…

– Mit félnótázik itt, őrmester! Melléhablaty! Hiszen az egyedül miránk vonatkozik, csakis miránk, mintha nem tudná!

Az őrmester lehorgasztotta a fejét.

– Igen, békeidőben… – hebegte.

– És most mitől nincs békeidő, ha szabad érdeklődnöm? – A paszományos fenyegetően fölállt az asztala mögött, és két öklével a fényes lapra támaszkodott. Ripityának már nem a bajsza, csak a hangja reszketett.

– Jelentem alássan, el akarta vinni az utolsó epreset.

Ha eddig nevethetnékem volt, mintha csiklandoznának, most felfogtam a helyzet komolyságát. Igaz, ami igaz: a kezemben eperlekváros üveget szorongattam, amikor kattant csuklómon a bilincs. Megszántam a szegény, noha kissé túlbuzgó őrmestert. Mivel a válasz hallatán eddig viharzó felettesének is torkára forrt az utolsó villám, úgy éreztem, ideje, hogy szóljak egy jó szót Ripitya érdekében.

– Kérem, én egyáltalán nem haragszom, hogy előállítottak… – eddig jutottam, de a hangom hallatán a két csendőrféle egyszerre tapasztotta kezét a fülére, mintha tarackot sütöttek volna el mellettük.

– Látja, mit művelt? – sipította a paszományos. – Máris mennydörög!!

Megpróbáltam halkabbra fogni:

– Rendkívül nagyra értékelem az önök éberségét – suttogtam közelebb hajolva, de erre meg kétrét görnyedtek, mintha szélorkán csapott volna le rájuk. Akkor láttam, közelebb hajolva, hogy az nem is íróasztal, hanem az én felfordított uborkareszelőm.

– Pucolás! – adta ki a megfellebbezhetetlen parancsot a paszományos, és mint a rugós szöcske, felpattant az eggyel magasabban lévő kamrapolcra, és eltűnt a befőttek mögött. Ripitya se volt rest: elhajította az addig markában szorongatott pókfonálbilincset, és egy utolsó, fenyegetőnek szánt pillantással elcikázott valahová a darált mákos zacskók útvesztőjének sötétjébe. Egyedül maradtam, kezemben a lekvárosüveggel – mintha ott se lettek volna egy szempillanattal korábban. Rögtön leszűrtem két tanulságot.

Egy: manók bárhol, de szó szerint bárhol előfordulhatnak.

Kettő: az ember haladéktalanul kapcsoljon villanyt, amikor a kamrába lép, még akkor is, ha a tulajdon kamrájáról van szó!

Megcsóváltam a fejem, és kis tétovázás után visszatettem az eperlekváros üveget a helyére. Végül is a ribizli is megteszi.

Hátha így megenyhül irántam Ripitya őrmester.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: