Nacsinák Gergely András

ÁLOMTÁR

ÁLOMTÁR
„Alszik a pergő búzaszemekben a nyár”
(Radnóti Miklós: Éjszaka)

Aki járt már magtárban, pontosan tudja, hogy ott a nyár álmodik.

A nyár magokba bújva szunnyad a porszagú csöndben, száz- meg százezernyi magba, mint pöttöm hálózsákba kucorodva, de álmának hatalmas csöndje betölti a magtárak roppant terét, egész a magas tetőgerendákig. Ami ezért mindig színültig van: búzaszemekkel és a búzaszemek fölötti levegőben a kalászok könnyű, szendergő emlékeivel.

Miről álmodik a magokban a nyár, megpihenve a növekvés lassú és hősies munkája után? Kétlem, hogy akadna ember, aki pontosan meg tudná mondani. Miről álmodunk mi, emberek? Csip-csup ügyekről, a napi események fonákjáról, elvarratlanul maradt szálakról és nemegyszer arról, hogy a jól ismert világot összekócolja a lehetetlen. De miféle álmokat láthat a nyár, akinek se színe, se fonákja?

Erős a gyanúm, hogy önmagát álmodja újra meg újra. Nagynak, verőfényesnek, soha véget nem érőnek. Mert hiszen gyakran előfordul, hogy a nyár késve érkezik, nyűgösen és vonakodva adja át neki helyét az elaggott tavasz, vagy hamar rácsapja az ajtót a széllelbélelt ősz. Az évszakok mindössze vendégek a földön, néha nem is békés vendégek, civakodnak egymással, belebeszélnek a másik munkájába, és olyankor az emberek azt mondják: nahát, mit keres itt ez a tavaszi nap a tél legközepén, vagy azt: hát már sose akar továbbállni innét az ősz? Legvégül azért mindig dűlőre jutnak egymással, elsimulnak a nézeteltérések. De megsúgok egy titkot: a szíve szerint minden évszak örökké tartana. Ezért valójában nem is hajlandóak elmúlni, csak kénytelen-kelletlen helyet cserélnek, áthurcolkodva a Föld túlsó felére. És míg ki-ki felcihelődik, ez a metsző szelet, amaz a dérmorzsákat vagy a rügyekre szánt friss mézgát pakolja össze, bizony hajlamosak zsörtölődni is: nézzenek oda, pedig milyen jól megszoktam itt. Olyanok, mint az örökké dohogó nagynénik és nagybácsik, bezzeg amikor jöttek, még merő tettrekészség és elszánás volt mind.

Egyszóval nem volna ellenükre, ha nem kellene továbbállniuk, még úgy is, hogy voltaképp tudják: ezen a bolygón örökké ezt a keringőt járják, és csak így fiatalodhatnak meg újra. De azért csak kelletlenkednek egy sort, és mindegyik igyekszik mintegy véletlen itt hagyni a maga nyomát, eldugni ezt-azt, ügyeskednek, ravaszkodnak. A tél, teszem azt, barlangok és sziklahasadékok zugaiba lop egy marék csikorgó hideget, és mindenki megborzong bele, ha nyár derekán jeges fuvallat csapja meg a tarkóját egy ilyen téltarisznya mellett elhaladva. Az ősz az általa oly igen kedvelt latyakot hagyja a télre, hadd bosszankodjon őkelme, ha minduntalan belelép a makulátlan fehér csizmájával. És hát a nyár – talán övé a legkifogástalanabb eljárás: tüzét, amelyet oly bőkezűen hint szét a dombokon, gyümölcsbe, magokba rejti el, zamattá, színekké porciózva a fényt, és belőlük mosolyog az őszi hidegre. Aratáskor vagy szüret idején nem véget ér, hanem éppen hogy meghosszabbodik a nyár.

Hanem a búzaszemekben más titok is rejlik. A kalászokban annyi fény gyűlik össze, hogy ha aratás után belépsz egy magtárba, hunyorognod kell, ha látni akarsz. Hegyekben áll a napfény, kupacokban a július. Ha megérinted a búzaszemeket: napmeleg, földmeleg. Fúrd be a kezed a szőke halomba: mintha langyos kemencét tapogatnál. Mert a nyár ekkor még nem pazarolta szét erejét hívogató, pozsgás, hízott gyümölcsökre: legelső fényei ezekben a kis magvakban lelnek menedéket. Ezért is tart bennük a legtovább. Amikor szőlőnek, baracknak már régen nincs híre-hamva sem, az almák ráncosodnak, foltosodnak már a pincékben és kamrapolcokon, de a búzaszemek mint apró, jól megrakott kályhák, kitartanak. A magtárakban száz- meg százezerszám álmodja magát tovább a nyár, végtelenné sokszorozódva, belülről melengetve az épület vastag falait, egészen fel, a tetőgerendák magasáig.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: