Kovalik Balázs

MIÉRT ÉNEKELNEK AZ OPERÁBAN?

MIÉRT ÉNEKELNEK AZ OPERÁBAN?

Talán már neked is eszedbe jutott, miért énekelnek az operákban, amikor beszélhetnének normálisan is! Nos, az első operát éppen négyszáz évvel ezelőtt írták, hogy a színpadon elmondott szöveg értelme mellett a szereplők érzelmi állapotát is kifejezzék. Hiszen a zene ritmusa, dallama, lüktetése, tempója, az énekhang magassága a hétköznapi életben használt hangsúlyokat próbálja visszaadni. A szomszéd néni, ha virágait valaki letapossa, mérgesen, erős hangon és sipítozva kiabál. A kisgyerek, ha megverik, sírva hüppög, jajveszékel és panaszosan árulkodik. Persze, ha fagyit kunyerál, mézédesen nyávog és hízeleg! A tornatanár keményen és határozottan utasít, a hangja pattog, mint a labda: egy-kettő, egy-kettő… Mennyi különféle hangszín és szándék! Ezeket az indulatokat nehéz meghatározni, hiszen nem elég azt mondani a színésznek: „Mondd a szöveget mérgesen!“ Annyiféleképpen lehet mérges az ember. A kottafejek segítségével megkísérelték az érzelmi állapotoknak megfelelő hanglejtést pontosan lejegyezni. Magas hangokat a sikítozóknak, mély, dörmögő brummogásokat a haragvóknak, lágy melódiákat a szerelmeseknek és vidám, pattogó, táncos ritmusokat a boldog lakodalmi menetnek.

Az emberek megszerették az operákat, mert ha nem is értették pontosan a szöveget, a zene segítségével mindig érezték, miről van szó a színpadon. Nem lehet tudni, hány operát írtak a mai napig, de a zenetörténészek azt mondják, vagy negyvenezret! Van, ami tengeri kalózok csatájáról szól, és amiben hercegek viaskodnak a királykisasszonyért. Az egyik opera a vadnyugaton játszódik, a másik Kínában. Sőt, olyan opera is van, amelyik a Holdon. És sárkányos opera is van, meg bikaviadalos, meg amelyiknek egy majom a főszereplője. És persze mesékből is írtak operát. Hans Christian Andersen A király új ruhája című meséjét gondolom, mindannyian ismeritek, azt, amiben két szabólegény rászedi a semmirekellő királyt, aki egész nap csak a hasát tömi és szebbnél szebb ruhákat varrat magának. Aztán a nagy ünnepi menetben elkiáltja magát egy kisgyerek: „A királyon nincsen semmi!“ Mert a két csalafinta legény elhitette a királlyal, olyan ruhát varrnak neki, amit csak az okosak láthatnak. Persze sem a király, sem a sok minisztere nem merte bevallani, hogy nem látnak semmit, hiszen attól féltek, kiderül: mindannyian nagyon ostobák. Így a király egy szál gatyában masírozott végig a főtéren, a város lakói meg hasukat fogták a röhögéstől.

Ennek az operának Ránki György szerezte a zenéjét, és az a címe, hogy POMÁDÉ KIRÁLY ÚJ RUHÁJA. Próbáljátok kitalálni, vajon Pomádé királynak mély, dörmögő hangja van, vagy sipákolós és magas?

kép | shutterstock.com

Kapcsolódó segédanyagok: