Kovács Zoltán Tibor

AZ IDŐSTOPPOLÓ VARÁZSIGE

AZ IDŐSTOPPOLÓ VARÁZSIGE

– Ez elromlott – állapította meg a boszorkány a présgépét nézegetve, majd odament a kristálygömbjéhez, hogy felhívja a varázslót.

De amikor elmondta a jelszavát, a kristálygömb kéken villogott.

– A jelszavad lejárt. Kérlek, adj meg új jelszót. Az új jelszavadnak tartalmaznia kell kis- és nagybetűket, számokat, valamint legalább egy különleges karaktert.

A boszorkány hosszas töprengés után elmondott egy új jelszót, majd kiadta az utasítását:

– Hívd fel a varázslót!

– A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható. Kérlek, ismételd meg a hívásodat később! – mondta a kristálygömb.

A boszorkány így inkább fogta a cirokseprűjét, és átrepült a varázslóhoz.

A varázsló épp a kertjében szorgoskodott. Amikor a boszorkány kölcsön akarta kérni a présgépét, hogy az utolsó cseppet is kinyerje egy nagyon ritka varázsszeréből, a varázsló a fejét csóválta. Évszázadokkal ezelőtt odaadta a présgépét a törpéknek, de ők még nem hozták vissza.

Együtt átrepültek a törpékhez, akik a bányában dolgoztak, de amikor meghallották, miért jöttek, ők is csak a fejüket csóválták.

– Sajnos, nem tudjuk visszaadni, mert az a rész, ahol a présgép van, már évszázadokkal ezelőtt beomlott…

– …, és ott…

– egy…

– hatalmas…

– érceket…

– evő…

– szörnyeteg…

– tanyázik!

A varázsló egy intéssel meghosszabbította a boszorkány cirokseprűjét, így mind a kilencen elfértek rajta, és elindultak, hogy megkeressék a szörnyet. Amikor az omláshoz értek, sokáig tanakodtak, hogy milyen varázsigét használjanak, mert attól tartottak, még nagyobb omlást okoznak. Végül eszükbe jutott a megoldás: az időstoppoló varázsige!

– Aki az időstoppoló varázsigét használja, korlátlan idővel rendelkezik – magyarázta a boszorkány a hét törpének. A boszorkány és a varázsló közösen elmondták a varázsigét, és mindannyian hozzáláttak a beomlott bányaszakasz kiszabadításához.

Végül együttes erővel – meg némi varázslattal – újra biztonságosan átjárhatóvá tették a külvilágtól elzárt, dohos bányaszakaszt, amely telis-tele volt a boszorkánynál épp kifogyóban lévő, ritka virágú varázsnövénnyel.

Ekkor azonban megjelent egy vörösen izzó szemű, kattogó és kerregő gépezet.

– Ez nem hétköznapi mágia – mondták a törpék álmélkodva, és a boszorkány meg a varázsló mögé bújtak.

– Ez nem varázslat… – mondta a boszorkány.

– Ez tudomány – folytatta a varázsló, amikor szemügyre vette a hatalmas, éledező gépszörnyet. De mielőtt az teljesen beindult volna, a boszorkánnyal gyorsan elhadarták az időstoppoló varázsigét. Megállapodtak, hogy amíg kikutatják, barát vagy ellenség ez a gép, a varázslat hatása alatt hagyják.

– Nekem mennem kell – mondta a boszorkány. – Kezdődik a kedvenc sorozatom a kristálygömbömben.

És mire a varázsló és a hét törpe felocsúdtak, elrepült a ritka virágú varázsnövénnyel jól megrakott cirokseprűn.

A varázsló a törpék segítségével hazavitte a présgépét, és ezután már azzal dolgozta fel a varázserejű növényeket, így minden alapanyaga tovább tartott.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: