Jámborné Balog Tünde

KOCSI SZEKÉR, KOCSI SZÁN

KOCSI SZEKÉR, KOCSI SZÁN

Navigare necesse est (ejtsd: navigáre necessze eszt)! Hajózni szükséges, buzdít az ókori római szállóige, közlekedni viszont muszáj, tanít a história.

Mielőtt a 19. század hajnalán Angliában az első gőzmozdony füttyjelére zakatolni kezdtek a vonatok, évezredeken át csak természeti erők által hajtott, emberek és állatok vontatta járművek siklottak vízen és havon, zötyögtek porban és sárban. Úttalan utakon csörtettek vadászok, katonák, kereskedők, hittérítők, kalandorok és felfedezők; vitették magukat hordszéken, utaztak kerekeken guruló kocsikon, taligákon. Lóháton és ökrösszekéren járták Ázsia füves pusztáit. Tevekaravánnal szelték át a sivatagot. Elefántokkal az őserdőt. Kutyaszánon a sarkvidékeket. Jakháton jutottak el Tibetbe.

Gyalog is vándoroltak, mint a tanulni vágyó mesterlegények külországokba, vagy a 13. században Juliánus barát az Urál-hegység melletti őshazát keresve. Közelebbi példa Arany János, aki életútját összegező versében így ír: Az életet már megjártam. / Többnyire csak gyalog jártam, / Gyalog bizon’… / Legfölebb ha omnibuszon.

A modern városi forgalomban néhol még találkozunk múltból itt maradt járművekkel. Velence kanálisain gondolák helyettesítik a taxikat, Távol-Keleten emberi erővel hajtott riksák. Meredek hegyoldalakra épült szicíliai és görög városkákba szamár- és öszvérháton jutnak fel a turisták. Arany omnibuszát, Petőfi négyökrös szekerét, Somlyó Zoltán zörgő forspontját, Gergely Ágnes közelgő delizsánszát, Krúdy vörös postakocsiját, Weöres Sándor kicsi kocsiját Haragosival és a retyerutyájával azonban hiába keresnénk köztük. A valaha százféle változatban készült, kerekeken guruló, hóban szántalpakon sikló alkalmatosságok, amelyek annyi költőt és írót megihlettek, egészen a múlt század közepéig benépesítették az utakat. Ma már csak a könyvek lapjain, filmekben és múzeumokban léteznek.

Ki utazik manapság szekéren, bricskán, csézán, hintón, postakocsin, társaskocsin, gyorskocsin, netán forsponttal vagy gyorsparaszttal? Ki száll fel delizsánszra Budától Bécsig egy 30 órás utazásra? Ki jár lóvasúton Pozsony és Nagyszombat között, amit csupán egy hónappal előbb avattak fel 1847-ben, mint a Pestről Vácra tartó első magyar gőzvasutat?

(A folytatás a tavaszi számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: