Győri Orsolya

A KIRÁLY, AKIT MINDEN HANG ZAVART

A KIRÁLY, AKIT MINDEN HANG ZAVART

A balvégzetű nyári napon, amit később a bajok kezdeteként emlegettek a krónikák, Fülöp királynak rettenetesen fájt a feje. Mintha a birodalom összes favágója egyszerre hasogatott volna fát, az összes kovács egyszerre patkolta volna a királyi ménest, és az összes vadász egyszerre hajtotta volna az erdőn a vadat. És minden egyes hang úgy csapott a király fejére, mint kovács az üllőre. Forgott körülötte a világ.

− Szétreped a fejem − nyögött a király keservesen −, nem bírom tovább!

Magához hívatta tanácsnokát, hogy rendeletbe adja: a favágó ne vágjon fát, a kovács ne patkoljon lovat, ne egyenesítsen ki kaszát, és a vadász csak hajtók nélkül vadásszon, ügyelve, hogy a vad halkan múljon ki ebből a világból.

Hiába követték alattvalói a parancsait, a király fejfájása nem csökkent, mert a szakácsok, a vargák és az órások zajai is zavarták. Valami mindig okot adott a bosszankodásra, így aztán nem telt bele két hét, és Fülöp király betiltotta szinte az összes foglalkozást.

Némaság ereszkedett a birodalomra, de a király még mindig panaszkodott a zajok miatt. Fejfájása felerősített minden neszt. Megtiltotta, hogy a szekerek az úton zötykölődjenek, a kukták az edényekkel csörömpöljenek, a kutyák ugassanak és a kakasok kukorékoljanak. Egyedül a néma koldusok űzhették foglalkozásukat.

Az emberek előbb csak halkan morogtak, alig szűrődött ki hang a csalódott szájzugokból, aztán szép lassan összecsomagolták javaikat, és nagy csendességben elhagyták a néma birodalmat. Végül a királlyal csak családja és legközelebbi alattvalói maradtak: a tanácsnok, a kincstárnok, a főlovász és a − legtöbbször a borospince közelében tartózkodó − pohárnok, meg néhány udvaronc, akik a magányos királyt kiszolgálták.

Egy szomorú délután, amikor a néma szolgák tették a dolgukat, a király gyermekei anyjuk csitítására sem tudtak csöndben maradni. Fülöp király fájó homlokát dörzsölve kiáltotta:

− Nem hallom a saját gondolataimat sem. Takarodjatok a szemem elől! Nem hallottátok a parancsomat? Felségsértést követtetek el, annak pedig száműzetés a jussa! Száműzlek benneteket!

(A folytatás a téli számban olvasható.)

Kapcsolódó segédanyagok: