Z. Karvalics László

KIRAKÓS-DARABKÁK A FÖLD ALÓL

2020-50

KIRAKÓS-DARABKÁK A FÖLD ALÓL

Próbáltatok már nagyméretű kirakóst összeilleszteni? Általában híres festményt vagy szép fotót vágnak apró darabokra, hogy az összekevert elemekből sok töprengéssel újra összeálljon az eredeti. Igazi kihívás: komoly agymunkára, kitartásra, sasszemre van szükség, és remek családi időtöltés.

Vannak, akiknek hasonló a hivatása. Amikor a föld alól vagy a tenger mélyéről előkerül egy ókori vagy még régebbi váza számtalan apró cseréptöredéke, a régészek ugyanígy dolgoznak, hogy az eredeti méret és forma helyreállítható legyen. Addig próbálgatják, forgatják, illesztgetik a kisebb-nagyobb darabkákat, amíg meg nem találják a helyüket – csak éppen három dimenzióban. Nagyon sokszor azonban hiányosak maradnak a tárgyak. A szakemberek ilyenkor is összerakják, és egyszínű, fekete vagy barna részekkel jelzik az elveszett darabok helyét. Ugyanígy kerülnek egymás mellé hajdanvolt óriási állatok (leginkább dinoszauruszok és mamutok) csontvázai, hogy nagy múzeumi terekben képet alkothassunk méretükről és formájukról. Az emberi történelem kezdeteiről sokat elárulnak az apró csontdarabkák és fogak.

A régészet tudományát tekinthetjük hatalmas, soha be nem fejezhető kirakósjátéknak. Nemcsak az adott helyen egymás mellett előkerülő tárgyak vagy élőlények összetartozó maradványai, hanem a hasonló korból származó összes helyszín összes lelete ugyanannak a képnek a kirakását segíti.

Képzeljétek el, hogy az egyik lelőhelyen előkerülnek egy növényevő állat csontjai, amelyeken mindenféle nyomok láthatóak. Van, amit fegyver ejtett, van, amit ragadozó, s akad olyan is, amit betegség vagy baleset okozott. Még az is lehet, hogy néhány nyom később került rá, amikor a zsákmányt ejtő ember valamilyen szerszámmal feldolgozta. Vagy még később, amikor egy természeti esemény rongálta meg, például a patakmederbe mosódva kövekhez csapódott. Lehet, hogy az ásatáson egy óvatlan munkás okozta. Ahhoz, hogy megfelelően lehessen értékelni a nyomokat, számtalan másik csonton található számtalan másik nyommal kell összehasonlítani. Így lehetünk egyre ügyesebbek a valószínű válaszok megtalálásában. A különböző korok és ásatási helyek régészei ezzel egymás számára állítják elő a kirakós-darabokat. Nemcsak a föld alól kiásott tárgyak gyarapszanak a múzeumok, egyetemek és kutatóintézetek raktáraiban, hanem a tárgyakkal kapcsolatos ismeretek is.

Számtalan lehetséges kapcsolat van a különböző dolgok között. Amikor egy főzőedényben az egykori magok és növények, meg a főzéshez használt eszközök nyomai is megmaradnak, tudjuk, hogyan tartozhattak össze. De ha külön-külön kerülnek elő? És hogyan tudunk a tárgyakon túl másra is következtetni? Például, hogy hajdani készítőik milyen sorrendben végezték a műveleteket? Ha már hagytak jeleket (és ezek megmaradtak), mire használták őket, és melyik jelnek mi volt a jelentése? A gödrök mélyéről előkerülő tárgyak segítségével még az emberi gondolatokról is képet alkothatunk – pedig azok sohasem jártak a föld alatt…

Nem csoda, hogy nagyon sokan szeretnének régészek lenni. Sok helyen nyári régészeti táborokban fogadnak diákokat, akik a mesterség fogásaival ismerkedhetnek. Az Interneten is vannak olyan régészeti programok, ahol segíteni lehet a hivatásos régészeknek – például műholdképeket böngészve esélyes lelőhelyeket találni, nem engedélyezett ásatások nyomait bejelenteni, vagy közösen gondolkodni megoldhatatlannak tűnő problémák lehetséges megfejtésein – amelyek gyakran épp olyanok, mint a családi hétvégékről ismert kirakósjátékok.

 

Kapcsolódó segédanyagok: