Kelemen Tamás

A VADÁSZ SZÍVE

A VADÁSZ SZÍVE

Jött a vadász és lőtt mindenre, ami élt és mozgott az erdőben. Lőtt nyúlra, fácánra, vaddisznóra, borzra, varjúra.

Összegyűltek az erdő állatai. Nem volt köztük, aki ne siratta volna valamelyik rokonát, barátját.

– Ez tarthatatlan! – hüppögött a nyúl.

– A kicsiket se kíméli! – visította a vaddisznó.

Akkortájt az erdőnek még volt királya, a róka. Koronával a fején körbenézett, és így szólt:

– Nincs más megoldás, el kell venni valamit a vadásztól! Ami mindennél fontosabb neki! Visszakapja, ha békén hagy minket!

Tűnődtek az állatok, mit lehetne a vadásztól elvenni. A csizmáját? A puskáját? Bármelyikből újat vehet. Egyszer csak felcserregett Snassz, a szarka:

– Vegyük el a szívét!

– Hogy érted? – kérdezte a róka.

– Kilestem – magyarázta Snassz –, hogy a vadász minden vadászat előtt egy dobozba teszi a szívét, és bezárja. Szép, csillogó aranykulcsa van hozzá.

Töprengett a róka: egy próbát megér. Aznap este, mikor a vadász megint az erdőt járta, a róka elment a házához. Az udvar üres volt, a kutyák a gazdájukkal, a tyúkok az ólban.

Szimatolt, kereste, hogy juthatna a házba, mikor fentről egy vékony hangot hallott:

– Jé, egy róka!

Egy kisfiú nézett rá az ablakból.

– Jöttél tyúkot lopni?

– Nem, nem azért jöttem.

– Vannak libáink is – jegyezte meg segítőkészen a kisfiú.

– Hm, talán majd máskor. Megkérdezhetem, ki vagy?

– Lackó.

– És mit keresel itt, Lackó?

– Én vagyok az unoka.

Szóval a vadásznak van unokája, nézett nagyot a róka.

– Figyelj, Lackó! Egy szép nagy dobozért jöttem, nincs nálatok ilyen?

– Van, de túl nehéz, nem bírom el. Papa mindig belerak valamit, amitől nehéz lesz.

– Hm, és egy aranykulcs is van hozzá?

– Igen, itt van – mutatta fel a fiú. – Papa nem szereti, de szoktam vele játszani.

– Ideadod nekem azt a kulcsot, Lackó?

A kisfiú elbizonytalanodott.

– Papáé.

– Tudom, vissza is adom majd, csak meg kell ígérnie, hogy nem vadászik többet.

– Miért nem akarod, hogy vadásszon?

A róka sóhajtott.

– Te nem örülnél, ha vadászat helyett itthon maradna, és játszana veled?

Lackó tűnődött.

– Az jó volna.

– Akkor nekem adod?

– Igen. De cserébe add nekem a koronádat!

A róka csak egy pillanatig habozott.

– Rendben – azzal szájába kapta a koronát, egyet lendített, és a királyi ékszer nagyot koppant az ablakpárkányon.

Lackó is dobta a kulcsot, amikor huss, sötét folt villant és elszállt a kulccsal. Egy közeli fán állapodott meg. Snassz volt, a szarka.

– Add ide – csaholt a róka –, add ide, te ostoba!

– Nem tehetem – felelte Snassz–, annyira szép.

A róka üldözte, de hiába. A szarka a kulccsal együtt eltűnt. Most se kulcs, se korona – a róka visszahúzódott vackába, megfogadva, hogy többet nem törődik mások bajával.

A vadász pedig azóta is járja az erdőt, még dühödtebben, mert nem jut a szívéhez.

És Lackóval sem játszik.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: