Kapitány Máté

FÁJ?

FÁJ?

Fáj?, kérdezte Mimi anyukája. Nem, anyu, mondta Mimi, nem fáj egyáltalán. Csak egy kis karcolás. Játszunk valamit? Most sajnos, nem lehet, hadarta az anyukája, ezer dolgom van, majd holnap!

Mimi kiment a kertbe. Felmászott az egyik fára, arra az egyre, amit eddig még nem sikerült meghódítania. Ahogy húzta fel magát, ahogy nyomta ki a testét, lába alatt eltörött az egyik vékonyabb ág. Ügyesen megkapaszkodott, a fa törzse ugyan így is lehorzsolta oldalát, de Mimi tovább mászott, faágról faágra, míg végre elérte a lombkoronát. Ott aztán letelepedett és arcán büszke mosollyal integetett át a szomszéd fiúnak, Márknak. Márk visszamosolygott, tudta jól, hogy azt a fát azért nem semmi dolog megmászni.

Feltámadt a szél. Ahogy a leveleket mozgatta, Mimi hunyorgott. Szerette, ahogy hunyorgás közben elhomályosodik a világ, ahogy összevont szemének résén át egymásba mosódnak a formák. Az izgő-mozgó levelek egykettőre ezüst tallérrá váltak, a hajladozó ágak óriás karokká, a szomszédék sövénye tarajos hullámmá dagadt. Nemcsak a világ, de az idő is elfolyt előtte, a Nap már kis híján lesüllyedt a távolban, mire a kislány újra a földre lépett.

Anyukája vacsorához terített. Már megint az az űzöttség látszott a szemében. Mimi odaugrott hozzá, és lelkesen mesélte, hogyan hódította meg végre a felhőfát. Anyukája hamar észrevette a horzsolást. Te jó ég, kiáltotta, csupa vér vagy! Nagyon fáj?

Nem, mondta Mimi csalódott arccal, ez csak egy kis horzsolás.

A fürdésnél kimosták a sebet, fürdés után anyukája lefertőtlenítette. Mimi felszisszent, ahogy a fertőtlenítő oldat a sebbe mart. Jaj, ez biztosan fáj, sóhajtotta anyukája. Mimi most is azt felelte, nem, anyu, nem fáj. Aztán anyukája kétségbeesett arcát látva eltöprengett. Mesélsz kicsit? Holnap este mesélek, ígérem, mondta anyukája, ma csak ágyba duglak, jó?

Mimi nem válaszolt. A lefekvéskor aztán magára húzta a takarót. Tudta, hogy a jó éjt puszi után anyukája kimegy majd. Ezért – mintha csak véletlenül, oldalra fordulás közben történne – jó erősen beütötte fejét az ágy kemény táblájába.

Anyukája, a koppanást hallva megtorpant. Beütötted a fejed?, kérdezte rémülten. Igen, válaszolta Mimi, majd meg sem várva a következő kérdést, hozzátette: eléggé fáj. Anyukája odaguggolt az ágy mellé, megsimogatta Mimi fejét, és csendesen dúdolni kezdett.

Rég volt ilyen nyugodt, gondolta Mimi. Rég volt ilyen biztonságot nyújtó. Akkor tehát, döntötte el, ahogy hunyorgott a sötétben, mostantól minden fáj majd.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: