Kapitány Máté

ERDEIEK ÉS MEZEIEK

ERDEIEK ÉS MEZEIEK

Még a legvénebb állatok, még a bagoly, a medve vagy az agg ürge sem emlékezett, mióta tart az erdeiek és mezeiek ellenségeskedése. Azt tudták csak, hogy aki erdei, annak illik mindenféle válogatott szitokszóval illetni a mezők népét, aki pedig mezeinek született… hát, az jobban teszi, ha cifra ócsárlásba kezd, valahányszor egy-egy erdei állatra terelődik a beszélgetés. Nem mintha sűrűn találkoztak volna egymással. Leginkább soha. Az erdő és a mező között húzódó határ ugyanis, mint valami láthatatlan kerítés, elválasztotta a két népet. Egyes félénkebb állatok, például a güzü vagy az őz, úgy hitték, ha valaki botor módon átlépné a határt, azt rögvest elemésztené valami megfoghatatlan, megszagolhatatlan erő. De még a bátrabbak, hiszen ők is azt hallgatták születésüktől, hogy csak az ostobák szegik meg a határátlépést tiltó évszázados törvényt, szóval még a bátrabb állatok sem próbálkoztak ilyesmivel. Azaz, nem próbálkoztak, egészen mostanáig.

Totyak korán ébredt. Megvakarta piszkos-fehér hasát, majd a központi kamrát elhagyva kimászott a napvilágra. Szerette a reggeli fényeket, szerette, ahogyan hátát melengeti a dombokról emelkedő nap sugara, szerette az ébredező mező hangját is. A hörcsög szorgos szimatolását, a nyúl dobbanásait, a veréb csiripelését, a kisebb és nagyobb lábak alatt lehajló vagy megtörő fűszálak és gyomok roppanását, a dongó mély zúgását. Totyak átlagos, mondhatni mezei pocok volt. Nem különösebben merész, szeszélyes vagy válogatós, élete éppen úgy telt, mint pocoktestvéreinek: ette a magot, a gyökeret, a lucernát, jobb napokon a burgonyát, fedezékbe húzódott, ha odafent gatyás ölyv keringett, előmerészkedett, ha át akarta melegíteni a testét.

Most azonban észrevett valamit. A fűszálak között megcsillant valami, aztán kialudt a fénye. Újra felragyogott, de már jóval odébb. Totyak követte a szokatlan lényt. Kíváncsiságát felpiszkálta ez a fel-felvillanó jelenés. Ez nem a mi világunk lakója, gondolta. Különös izgalom öntötte el. Nyögve, szuszogva haladt a mező hepehupáin. A háta mögött kiáltást hallott: Totyak, vigyázz, állj meg, de ő nem törődött vele, most már ki akarta deríteni, mit kerget. Mire feleszmélt, átjutott a határon.

Az erdő jóval hűvösebb és sötétebb volt. Kellemes, de fanyar illatok töltötték meg a levegőt. A hangok halkabban, titokzato-sabban szóltak. Neszezés, nyikorgás, finom zörgések. Totyak szem elől tévesztette a fénylő teremtményt. Megtorpant, és így, mozdulatlanul meg is rémült. Most döbbent csak rá, hogy ellenséges földön van. Mégis… tűnődött a pocok, nem tűnik annyira ellenségesnek az erdő. A fák közül félénk állatok merészkedtek elő. Egy őz. Egy mókus. Óvatosan közeledtek a pocok felé. Totyak bátortalanul intett nekik. A bokrok között ekkor újramegcsillant a varázslatos, zöldes fény.

Egy rózsabogár mászott ki rejtekéből. A pocok lenyűgözve figyelte az erdeieket. Már éppen megszólalt volna, hogy mondjon valami kedves üdvözlésfélét, valamit, ami megtöri azévszázados viszálykodást, amikor huhogásra lett figyelmes. Egy közeli ágon bagoly telepedett meg, és egyenesen Totyakra emelte szúrós tekintetét. A pocok nyikkant egyet, majd lélekszakadva elvágtatott.

A bagoly megcsóválta a fejét. Kedvesen pillantott le a rózsabogárra. Pedig mi megpróbáltuk, sóhajtotta aztán, és vissza-röppent odújába. Az erdeiek követték példáját, ment ki-ki a maga dolgára. A rózsabogár egy darabig még várakozott, aztán továbbröppent. A bagolynak talán egy próbálkozás elég volt a béketeremtésre, ő azonban sohasem fogja feladni. A mező hívogatóan, színesen és zajosan terült el a fák mögött.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: