Kapitány Máté

CSERE

CSERE

Réka már hónapok óta görcsölő gyomorral, rettegve ment iskolába. Szülei hiába próbáltak beszélni az osztályfőnökkel, hiába írtak panaszlevelet az igazgatónak, mindig azt a választ kapták, hogy az iskola a feltétlen elfogadás híve, különben meg más tanulók is kibírják, hát Réka is tanulja meg elfogadni. Hisz amióta világ a világ, vannak ragadozók és vannak zsákmányállatok, a természet így működik: szükség van erre is, arra is. Réka történetesen őzgida volt, tiszta tekintetű, sudár teremtés, aki nem tudta elfogadni, hogy az egyik farkasfiú, Soma, gyakran kegyetlenkedik a többiekkel. No, megállj csak, Soma, gondolta az őzgida, megkapod te még a magadét!

Réka egyik éjjel álmot látott: lábán hatalmas karom nőtt, mély árkot szántva az erdő kemény földjébe. Így született meg az ötlet. A kölcsönzőben nem volt nehéz megfelelő jelmezt találnia. Azon a héten külföldi cserediákok érkeztek hozzájuk, így senkinek sem tűnt fel, hogy eggyel több az idegen. Réka alig látott ki a nehéz bundával borított, drótszerkezetes jelmezből, felduzzasztott teste neki-nekicsapódott a folyosó falának, ahogy a terem felé tartott. Odabent az osztályfőnök eligazította a cserediákokat, Rékának is megmutatta, hová üljön. Szokatlan, izgalmas érzés volt a hátsó sorban elhelyezkedni.

Mikor a szünetben felállt a padból, a rókák, sasok, medvék és vércsék rögvest köré sereglettek, míg jó barátai, a nyulak, tengerimalacok, ugróegerek félve húzódtak el. Hát ilyen lehet tigrisnek lenni, tűnődött Réka. A nap végén, az iskola udvarán már olyan fenséges járással vonult végig, hogy még a felsőbb osztályba járó ragadozók is utat engedtek neki. Hamar észrevette Somát. Épp a kosárpálya szélén ácsorgott, tanácstalanul bámészkodva. Réka összeszedte minden bátorságát és elindult a farkasfiú felé. Érezte, hogy követik. Hátrapillantott. Csupa húsevő caplatott a nyomában. Pillantásuk mélységes tiszteletet tükrözött. Réka szinte megrészegült a tigrislét hatalmától. Odaért Somához. A fiú mozdulatlanná dermedt, amikor megpillantotta a föléje tornyosuló csúcsragadozót. Réka tudta, hogy mivel őt most külföldi cserediáknak gondolják, még beszélnie sem kell. Csak állt ott, és tekintetét Soma szemébe fúrta. A farkasfiú néhány másodpercig igyekezett állni a sarat, ám aztán legyűrte valami ősi ösztön. Teste meggörnyedt, feje lehanyatlott. Réka nem elégedett meg ennyivel. Még közelebb lépett és magasba lendítette roppant mancsát.

Somából vinnyogó hang tört elő, mintha szűkölne. A többi ragadozó harsány nevetésbe kezdett, Soma pedig a földre vetette magát, fejét mellső lába alá hajtva. Rékát hirtelen elöntötte a bűntudat. Mit művel? Ekkor mély hang ütötte meg fülét. Minden gyerek félrehúzódott. Soma papája volt az. Odaállt fiához, aki még mindig a földhöz tapadva védte a fejét. Réka megkönnyebbült. Farkaspapa majd felemeli a fiát és megvigasztalja. Minden rendbe jön. De Soma apja ehelyett ráförmedt rettegő gyermekére: kelj már fel, te gyáva kis pondró! Szégyent hozol rám! Aztán durva mozdulatokkal felrántotta Somát a földről, és az iskolaudvaron végig maga mögött ráncigálva, eltűnt vele.

A többiek már szétszéledtek, de Réka még jó ideig az udvaron álldogált. Végre letépte magáról a tigrisjelmezt. Majd holnap visszaviszi a kölcsönzőbe. Most csak arra gondolt, hogy hazamegy, ahol már várják a szülei. Útközben Soma járt a fejében. Talán egyszer áthívja magukhoz vendégségbe, és megkéri, tanítsa meg őt farkasmódra vonyítani.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: