Jámborné Balog Tünde

PÁRNÁMAT RÁZOM

PÁRNÁMAT RÁZOM

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – mondja Ábel, Tamási Áron regényhőse. Nekünk ez a valahol félúton található az Egyenlítő és az Északi-sark között a mérsékeltnek nevezett éghajlati övben. Időjárása ugyan egyre szeszélyesebb, de még mindig négy évszak váltakozása jellemzi. A természet tavasszal feléled és virágba borul, nyáron és ősz elején termést érlel, majd hervadása jelzi a közelítő telet. Berzsenyi Dániel költeményében ilyenkor tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Végül téli álomba dermed.

Elődeink az elmúlt századokban alkalmazkodtak az évszakok ritmusához. Bár nem aludtak téli álmot, mint a növények és az állatvilág egy része, a rövidülő nappalok könnyebbé tették életüket. Tavasztól őszig látástól vakulásig dolgoztak, télen azonban benti munkákat végeztek. Kukoricát morzsoltak, tollat fosztottak, fonóba, guzsalyasba jártak. A kemencepadkán melegedő öregek régi históriákat meséltek, a fiatalok jáccódtak, bolondoztak. Kalendáriumi jeles napokhoz kötődő hiedelmek, babonák, mágikus szokások és mulatságok tették színessé a korán beköszöntő sötétséget.

A télre készülődés már novemberben elkezdődött, hiszen megjött Márton hideget hozó fekete hollójával. Napjára (november 11.) ígérte az első havat a híres Lőcsei kalendárium, amit a 17. századtól évről évre, bővítve nyomtattak ki, és a vásárokon árultak. Novemberi regulái (szabályai) a várható időjárást jelezték. Ha Márton fehér lovon lovagol – vagyis havazik –, enyhe lesz a tél, de ha barnán jő, akkor hideg, s ha a lúd jégen áll ünnepén, karácsonykor vízben botorkál. Mindezt a Márton napi libasült mellyecsontyából is megjósolták a régiek.

Ha Márton nem hozott havat, akkor Erzsébet rázta meg a pöndölét, s ha neki se sikerült, Mikulás szakállából biztosan lehullott az első hó.

A telet az ősztől a disznóölőként is emlegetett András választotta el a naptárban. Ünnepe határnap a szüretet követő kisfarsang lakodalmai és a karácsonyváró szent idő, az advent között. András zárja a hegedűt, mondták a régiek. Ám a népi képzelet – főleg a pártában maradt lányoké, akik nem találtak kérőre a szőlőtőkék között – házasságszerző tulajdonsággal is felruházta szegény szentet: se szeri, se száma az andrásoló leánybabonáknak. Aki hajadon ilyenkor tükröt rejtett párnája alá – az előírt ceremóniák elvégzése után – és éjfélkor belenézett, megláthatta, ki lesz a vőlegénye. A Szeged melletti Algyőn este a kútnál mosakodtak a lányok, de nem törülköztek, álmukban jövendőbelijük törölte meg őket. Másutt lefekvés előtt háromszor megforgatták a vánkost: Párnámat rázom, Szent Andrást várom, mutassa mög a jövendő párom! A palóc lányok gyümölcsfaágat virágoztattak, a szabolcsiak kendermagot vetettek, férfigúnyával – inggel, nadrággal –boronáltak. Az erdélyi Mezőpanit lányai egész napos böjtölés után este az udvaron teleszedték kötőjüket csillagokkal. Bent ágyukra borították, és a láthatatlan csillagok közé fekve álmodták meg jövendőbelijük arcát.

Borbála is jósló napnak számított. Estéjén cseresznyeágat vágtak, vízbe tették, s ha karácsonyig kivirágzott, készülhettek a farsangi esküvőre. Boszorkányos Luca napján is próbálkoztak. Némely vidékeken nemcsak gazdagságot hozó aprópénzt, halált jósló tollat sütöttek a lucapogácsába, hanem kérőt ígérő gyűrűt is. Karácsony estéje sem volt kivétel: aprófát vittek be ölben, megszámolták, s akié páros volt, számíthatott vőlegényre az új esztendőben. A szilveszteri ólomöntés is alkalmas volt a jóslásra.

Közben a legények sem maradtak tétlen. Be-bejártak a fonóba, ahol ők is kiszemelhették jövendő párjukat az évődő zálogosdi játékok közepette. Tetszésüket néha vaskos tréfákkal fejezték ki: Luca éjszakáján nemegyszer leakasztották és arrébb vitték a kertkaput. Megesett az is, hogy szétszedték a lányos házak kocsiszínjében álló szekeret, s a tetőn rakták össze, míg választottjuk férjet álmodott magának.

Igyekezni kellett a párválasztással, mert közeledett a farsangi lagzik ideje. A vízkeresztet követő januári vasárnapokat már a középkori Érdy-kódex első, második, harmadik menyegzős vasárnapnak nevezi: ekkor hirdették ki a jegyeseket a templomban. Azután akár hétfőn jöhetett az esküvő és utána a hetedhétországra szóló lakodalom, majd a féktelen farsangi mulatságok sora nagyböjtig.

Ám a tél még nem ért véget, ha kisütött is gyertyaszentelőkor (február 2.) a nap. Nem eszi meg a kutya a telet, mondták a régi öregek, és a medve dörmögve visszabújt barlangjába.

Kapcsolódó segédanyagok: