Jámborné Balog Tünde

AZ NAGY SZÉLES MEZŐ…

AZ NAGY SZÉLES MEZŐ…

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő… mutatja be katonaénekében Balassi Bálint – első nagy költőnk – a 16. századi végvárak környékét. Ötszáz esztendő telt el azóta, a várak romjai idegenforgalmi látványosságok lettek, de ha kimegyünk a határba, ligetet, erdőt és mezőt találunk ott ma is. Mégis nagy a különbség az évszázadokkal ezelőtti és a mostani táj között, amelyen mindenütt látni az ember keze nyomát: töltések, autópályák, távvezetékek vastraverzei, ipari létesítmények, óriásplakátok tarkítják. Eredeti növénytakaró ma már csak természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban található. A határ nagy része szántóföld, nagyüzemi művelésű mezőgazdasági terület.

Balassi jó illatot adó, harmatos mezeje háborítatlan ősgyep és vadvirágos rét volt; dús füvű legelő, patak parti kaszáló, pihentetett ugar (amit csupán másod-harmadévenként vetettek be, hogy a föld termőereje visszatérjen), kizöldült tarló. A vadvizekkel, erekkel behálózott láprétekgazdag élőhelyei voltak százféle halivadéknak, vízi állatnak, vadmadárnak. Nádkunyhóban lakó, halászó-vadászó, gyűjtögető pákászoknak biztosítottak élelmet, megélhetést.

Füves pusztáink – mint például a Hortobágy vagy Bugac a Kiskunsági Nemzeti Parkban – a tatárdúláskor és a török időkben néptelenné vált területeken alakultak ki. Itt láthatunk ma is legelésző birkanyájakat, vágtató méneseket és ridegen (külterjesen, nem istállóban) tartott szürkemarha gulyákat. Őshonosak nálunk, igazi hungarikumok. Valaha, a 15–18. században tízezerszámra hajtották őket Nyugat-Európa híres vásáraiba, vágóhídjaira.

Falvakban, mezőváro-sokban a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben még sok háznál tartottak tehenet, disznót és aprójószágot, baromfit. Vidéken élő öregek – nagy- és dédszüleitek – szívesen emlékeznek rá, hogy gyerekkorukban hajnalonta kinyíltak a nagykapuk, és az istállókból kiengedett állatok csatlakoztak a kocsiút porát felverő csordához. Sok száz tehén ballagott ki a határban lévő csordajárásra békésen legelészni. A csordás fürge pulikutyái segítségével délben elhajtotta őket itatásra a csordakúthoz, alkonyatkor pedig hazaterelte. Gazdáik, gazdasszonyaik nyitott kapuval várták a jószágot, hogy az istállóban a háromlábú fejőszékre ülve sajtárba fejjék a friss tejet.

Korán reggel tülökszóra ébredtünk öcsémmel, azzal fújtak ébresztőt a disznópásztorok: a kanászok. Falusi gyerekek voltunk, ott a sertéseket is kihajtották a legelőre. Ahol pedig még voltak tölgyesek és bükkösök, makkoltatni vitték az erdőre a kondát: bikkmakkon hízlalni.

Gyerekkori emlékeiből merítette József Attila is játékos verssorait: Az én falkám olyan falka, / ondolálva van a farka…, és mesébe illő metaforába rejtette csalódásait, bánatát: a kis kanász ríva öleli át / kővé varázsolt tarka malacát.

Alkonyatkor, mikor a kis libapásztorok is hazahajtották a ludakat a libalegelőről, nem szmog árasztotta el az utcákat. Istállók friss alomszaga és a mezei munkákból hazatérők öntött salátájának, krumplilevesének mennyei gőze szállt a frissen kaszált széna és a sebtében megöntözött veteményesek körül nyíló estikék illatával keveredve.

Kisebb facsoportok – ligetek – főleg az Alföldön és a dunántúli dombokon tették változatossá a tájat. A folyókat tölgy, kőris és szilfából álló galériaerdők kísérték, nagy részük azonban a folyószabályozással eltűnt. Mai ártéri erdeinket inkább rövidebb életű, ám festői szépségű nyár- és fűzfák alkotják. Hatalmas erdőrengetegeket a csapadékosabb Dunántúlon és hegyvidékeinken találunk.

Egykor nádasok és erdők szolgáltak menedékül viharos történelmünk évszázadaiban a keleti és nyugati hadak elől menekülőknek: fölégetett falvak népének, szabadságharcaink veszteseinek, a kurucoknak és a bujdosó 48-as honvédeknek.

Erdőn-mezőn, útszéli csárdákban rejtőztek a 19. század híres rablói, a betyárok is. Sobri Jóska, Angyal Bandi, Gacsaj Pesta vagy Rózsa Sándor közönséges bűnözők voltak, a népi képzeletben azonban igazságtevő hősökké váltak a szegénylegények, akár az angol Robin Hood (ejtsd: húd) vagy a német Till Eulenspiegel (ejtsd: ajlenspígel).

Ékes pásztorfaragások, karcolt, spanyolozott (színes spanyolviasszal díszített) tükrösök, borotvatokok és szebbnél szebb népdalok, balladák tették halhatatlanná alakjukat. És Petőfi csodás költeménye, amelyben a rónára települő téli ködök csak félig mutatják / A betyár alakját, / Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló. / Háta mögött farkas, feje fölött holló.

Kapcsolódó segédanyagok: