Inczédy Tamás

EGY KÖRZŐ FANTASZTIKUS ÉLETE

EGY KÖRZŐ FANTASZTIKUS ÉLETE

Volt egyszer egy körző, aki épp csak megszületett – vagyis, miként a körzőknél lenni szokott, épp csak lejött a gyártósorról – máris egy iskolai tanszerkészletben találta magát. Voltak ott még ceruzák, tollak, radírok és mindenféle más. Mindenki barátságos volt vele, és ő igen szerencsésnek érezte magát.

Öröme tovább fokozódott, mert hamarosan szép, kék tolltartóba kerültek. A körző feküdt a többi írószer között, beszélgettek, aludtak, és nem is sejtették, miféle kalandok várnak rájuk.

Mint kiderült, a tanszerkészletet egy anyuka vette meg a kisfiának, aki akkoriban lett iskolás. A fiú otthon és az iskolában is sokáig csak a ceruzákat és a radírt használta, hanem aztán eljött a nap, amelyet a körző soha nem felejt el. Azon a bizonyos napon a kisfiú nem a ceruzát vette ki a tolltartóból, mint máskor, hanem a körzőt.

Szétnyitotta szárait és hegyét a matematikafüzet lapjának kellős közepébe szúrta. A körzőnek fogalma sem volt, mi és miért történik, hanem akkor ők ketten együtt, egyetlen gyors mozdulattal csodálatos kört kanyarítottak a kockás lapra. A kisfiú és a körző is izgatott lett, így rengeteg további kört rajzoltak.

A körző nagyon büszke volt, úgy érezte, különleges tehetsége van valamihez – ami igaz is volt. Nap nap után köröket készített, kicsiket és nagyokat egyforma pontossággal.

Hanem egy nap észrevette, hogy az osztályteremben a gazdáján kívül más gyerekek is vannak, mind saját körzővel. Ez talán még nem szegte volna kedvét, de hamarosan az is tudatosult benne, hogy ő már világéletében csak köröket fog rajzolni. Ettől a gondolattól keserűséget érzett, és egyre inkább vágyta, irigyelte a ceruzák és tollak szabad sorsát, mert ők nap nap után izgalmas formákat készíthettek, csillagokat, négyzeteket, sokszögeket, sőt gyakran nemcsak rajzoltak, de írtak is velük.

Olyannyira elege volt már a körök rajzolásából, hogy nagyon örült, amikor a gazdája, aki már nem is volt olyan kicsi fiú, egy matematika-versenyen szép helyezést ért el, és vadonatúj tolltartót kapott, tele fényesen csillogó íróeszközökkel. A régi írószerek ekkor a fiú kishúgához kerültek, a lány meg átpakolta mindet a saját rózsaszín tolltartójába, mindenféle gombok, csatok és döglött bogarak közé. Ezzel kezdődött a körző életének legkalandosabb időszaka.

Ez a kislány ugyanis igen eleven volt, állandóan ugrált, szaladgált, nevetett és közben nagyokat sikítozott. A tollat hamarosan elhagyta, a radírt megrágta, a vonalzót eltörte, a ceruzákat mind apróra faragta és nyakláncot készített belőlük. Miután nem maradt semmije, amivel írhatott és rajzolhatott volna, eszébe jutott, hogy szétszereli a körzőt.

A körző először megijedt, de egy pillanattal később azon kapta magát, hogy a kislány felkapja szétszerelt lábait, és őrületes száguldás veszi kezdetét. Önfeledten firkáltak össze papírt, könyvet és füzetet, véstek össze bútort, fát és falat. Mindenféle ábrákat, firkákat, cikcakkokat és krikszkrakszokat készítettek, a körző a vonalakat húzva sohasem tudhatta, miféle kanyar veszi kezdetét a következő pillanatban. Ez az igazi élet, gondolta, és boldogan nevetett együtt a kislánnyal.

Hanem egy nap a kislány a nagy ugrabugrálás és rohangálás közepette megbotlott és a körző – aki nagyon sajnálta volna, ha a kislányt baj éri –, szóval a körző alig tudta elkerülni, hogy a kislány tenyerébe fúródjon. Ennek kevés híja volt, gondolta a körző rémülten: ezúttal nem történt baj, de vajon mi lesz legközelebb? A körző érezte, előbb-utóbb baj történik.

És az eset csakugyan megismétlődött. Ezúttal a kislány rohangálás közben véletlenül összeütközött egy nála kisebbel, és a körző csak nagy nehezen tudta elkerülni, hogy a másik gyerekbe szaladjon.

A körző már tudta, hogy a szeles kislány állandó veszélyben van és a körülötte lévők is. Mindennél jobban szerette volna biztonságban tudni a kislányt – és persze saját magát is. Egyre gyakrabban gondolt boldog emlékként a hajdanvolt nyugodt időkre, amikor köröket rajzolt szépen, egyenletesen.

Aztán egy nap a haza vezető úton a körző kicsusszant a kislány zsebéből. Feküdt a járdán, nézte a vidám indiánszökellésben távolodó gazdáját, és tudta, többé nem találkoznak. Máris hiányzott neki a lány, ugyanakkor nagy megkönnyebbülést is érzett.

Később egy szemüveges kisfiú rátalált, felvette és hazavitte. A körző volt életében az első tárgy, amit megjavított. Nagyon vigyázott rá, talán még ma is őrzi.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: