Inczédy Tamás

A KIRÁLYKISASSZONY ÉS AZ ERDEI TÓ TITKA

A KIRÁLYKISASSZONY ÉS AZ ERDEI TÓ TITKA

– Laura királykisasszony, Laura király-kisasszony! – zengett Miemont pompás várának folyosóin a szolgák kiabálása.

A királykisasszonyt édesapja, Miemont királya kérette magához, de az ifjú hölgyet hiába keresték, sehol sem találták.

Nem is csoda, hiszen Laura nem volt a palotában, megint kiszökött fehér pulijával kedvenc helyére, a közeli erdőbe, amit úgy ismert, mint a tenyerét. Hallotta a palota felől, hogy a nevét kiabálják, szólongatják, de nem foglalkozott ezzel. Elvégre ő királykisasszony, nem várhatja tőle senki, hogy majd engedelmeskedik – főleg nem egy ilyen szép nyári napon! Elnyújtózott az erdő napsütötte tisztásán és hallgatta a madarak énekét.

Hamarosan azonban túl meleg lett. A puli az árnyékba húzódva lihegett. Laura elhatározta, hogy megmártózik a közeli, hűs vizű tavacskában. Már indult is, a kutya persze követte.

De bármennyire ismerte a környékbeli erdőt-mezőt, ahogy belecsobbant a tóba, olyasmi történt, amire nem számított. A víz ugyanis nem térdig ért neki, ahogyan a partról látszott, hanem mély volt, sőt, feneketlen mélynek tűnt. És Laura nem tudott úszni.

Talán tudjátok, hogy ami nem úszik a vízen, az gyorsan süllyed. Laurának sikítani sem maradt ideje – pillanatok alatt elmerült. Látta, hogy a puli utána ugrik, nyújtotta is kezét a kutya felé, de nem érte el, csak merült-merült egyre mélyebbre, míg a fenti világ apró, fényes ponttá zsugorodott fölötte.

A kis tó a mélyben kiszélesedett, el sem lehetett látni a széléig. Laurát végestelen kékség vette körül. Mit tegyen? Hamarosan elfogy a levegője. Becsukta szemét, és remélte, hogy nem lesz nagyon rossz, ami következik.

Hirtelen valami megrántotta, és repült – igen, a víz alatt. Valahogy levegőhöz is jutott. Irdatlan erejű áramlat sodorta: egy halraj hátán utazott.

Egyszer csak partot ért. Pontosabban a halraj partra dobta. De nem Miemont királyságban. A hely alig hasonlított az ismert világra. A tó partján ugyan tisztás terült el, kissé távolabb erdő látszott, de minden a feje tetején. A fák és a bokrok fel- sőt, kifordítva. A tó csakugyan feneketlen volt: a vízből készült kapu két egészen különböző világot választott el egymástól. Alig pihegett, amikor a háta mögött mérges hang szólt.

– Muxli, mit hoztál nekem?!

Mielőtt Laura megfordulhatott volna, hogy lássa, ki beszél, egy erős kéz megragadta a bokájánál, és már hajította is vissza a vízbe.

Laura kapálózott, a halraj újra a hátára kapta, és megint a partra vetette.

– Muxli, mondtam már, hogy ez nem az!

Ezúttal Laura gyorsabb volt.

– Várj! – kiáltotta, és a hang felé fordult.

Félelmetes szerzettel állt szemközt. A langaléta alak tetőtől talpig hínárból volt.

– Tessék? Hogy ne dobjalak vissza? Tán el akarsz pusztulni?

– Épp ellenkezőleg, szeretnék életben maradni. Nem hal vagyok, hanem ember.

– Ember?

– Hát… izé, szárazföldi élőlény.

A hínárember szeme felcsillant.

– Komolyan? Akkor megtartalak! Remekül fogunk szórakozni, meglátod, megtanítalak mindenféle trükkre! – Letört egy ágat az egyik fejjel lefelé lógó fáról, és megsuhintotta Laura szeme előtt. – Látod ezt?

– Persze, egy bot.

– Így van! – kiáltott a hínárember, és elhajította a faágat. – Hozd vissza!

Laura megütközött.

– Dehogy hozom, én királykisasszony vagyok, nem kutya!

A hínárember felnevetett, és kedveskedve megpaskolta Laura fejét.

– Milyen aranyos vagy, te kis izé, te kis se nem kutya, se nem hal. Mit is mondtál, mi vagy?

– Ember! Méghozzá királykisasszony!

– Nem baj, azért megtanulod visszahozni, amit eldobok.

– Különben mi lesz?

A hínárember nevetett.

– Én vagyok a hínárkirály fia, úgyhogy bármit megtehetek veled. Például nem kapsz enni.

Laura erre elindult a bot felé. A hínár-ember boldogan táncolt és tapsikolt. Laura visszahozta a fadarabot, de amikor a hínárember nyúlt érte, Laura messzire hajította.

– Nem vagyok éhes – mondta elszántan.

Arra készült, a hínárember felfalja, megkötözi vagy tömlöcbe záratja. Arra nem számított, hogy sikítva, kacarászva veti magát az elhajított bot után. Amikor megtalálta, felkapta, nagyot ugrott örömében, és már szaladt is vissza, és nyújtotta Laurának.

De mielőtt a királykisasszony elvette, a hínárember nagy lendülettel ismét elhajította.

Most már Laura is nevetve szaladt a bot után, egyáltalán nem érezte magát kutyának. Sokáig játszottak így, oda-vissza cserélgetve a szerepeket, és közben rengeteget nevettek. Később Laura megkérte a hínárembert, hogy segítsen neki hazajutni. A hínárember erre elkomorodott.

– Én még soha, senkivel nem játszottam ilyen jót. Úgy döntöttem, itt maradsz örökre.

Laura szívébe nehéz szomorúság lopózott. Soha nem térhet vissza Miemontba? Nem találkozhat többé a szüleivel? A pulijával?

– Persze, ha kényszerből maradsz, nem lesz kedved játszani.

Laura látta, hogy könnycsepp gördül végig a hínárarcon. Ő is könnyezett. Aznap talán századjára nyújtotta a fadarabot.

– Erről mindig eszedbe jut majd ez a nap.

A hínárember elvette és kettétörte. Az egyik darabot visszaadta Laurának.

– Köszönöm – mondták egyszerre mind-ketten, ettől megint nevetniük kellett. Így köszöntek el.

A hínárember kérésére Muxli, a halraj elszállította, és partra tette Laurát a miemonti tónál. Fehér pulija olyan nagyokat vakkantott örömében, hogy a szolgák, de még a királyi szülők is odasereglettek. Laura bocsánatot kért, amiért nem hallgatott a cselédek hívó szavára. Most már tudta: attól még, hogy királykisasszonyként megtehet valamit, ez nem jelenti, hogy muszáj megtennie.

A botot pedig ágya fölé szögelte és soha nem felejtette el barátját, a hínárembert, aki az erdei tó mélyén egy kifordított, fejjel lefelé lévő világban él.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: