Gyökeres Kinga

A KIRÁLY TÜKRE

A KIRÁLY TÜKRE

Volt egyszer egy messzi ország, amelyiknek beteg lett a királya. Megérezte a király, hogy nem sokáig él már, magához hívatta hát a fiát.

– Rád hagyom az országom és annak minden kincsét. Mind boldoggá tesz majd. De ha jót akarsz, ne menj a palota keleti szárnyába.

Az öreg király meghalt. A fia tisztességgel eltemette, és azzal kezdte uralkodását, hogy bejárta az országát. Minden szépsége ámulattal töltötte el, de mindig az motoszkált a fejében, mi lehet a palota keleti szárnyában.

Amint hazaért, lebontatta a keleti szárnyat eltorlaszoló falat. A fal mögött hatalmas, üres báltermet talált, csak egy nagy tükör állt a közepén.

– Miért jöttél? – kérdezte a tükör.

– Az apám mesélt rólad és…

– Vigyázz, király, csak egy esélyed van. Vagy tiéd a titkom, vagy szörnyethalsz! Még meggondolhatod magad!

Szégyen, nem szégyen, a király rémülten kihátrált a teremből. Kidoboltatta, hogy aki bele mer nézni a palota tükrébe, busás jutalomban részesül. Jöttek a híres vitézek, bátor legények az egész országból. A tükör mindegyiktől megkérdezte:

– Miért jöttél?

Különböző válaszokat kapott: volt, aki a nyereményért, volt, aki bátorsága fitogtatásáért vagy fogadásból. Valamennyien bátran mentek a terembe, nem hátráltak meg, de egyikük sem jött ki.

A szolgák az éj leple alatt, bekötött szemmel takarították a termet, hogy még véletlenül se nézzenek a gyilkos tükörbe. Lassan elfogytak a jelentkezők, mígnem egy nap valaki kopogtatott a palota kapuján. A király meglepődve látta, hogy egy szolgálóleány az.

– A tükör már sokakat megölt. Nem félsz? – kérdezte a király.

– Nem félek.

– Mi lesz a családoddal, ha te is így jársz? – faggatta tovább a király, mert tetszett neki a lány, és megsajnálta.

– Árva leány vagyok, nem hiányzom majd senkinek.

Kelletlenül, de a király végül a terembe engedte a lányt.

– Miért jöttél? – kérdezte a tükör.

– Hogy meghallgassalak.

És láss csodát: a lány egész nap és egész éjjel a tükröt hallgatta. Másnap reggel fáradtan, de mosolyogva lépett a király elé.

– Hogyan tudtad legyőzni a tükröt, amikor a legbátrabb vitézeknek sem sikerült?

– Nem legyőzni kellett, csak meghallgatni.

A királyt elbűvölte a válasz. Meg is fogadta, hogy azontúl nemcsak a tükröt hallgatja meg, hanem mindenkit, aki hozzá fordul. De ehhez szüksége lesz segítőre, egy csodaszép mesterre.

– Fél országomat neked adom és a szívemet is, ha elfogadod.

A lány boldogan elfogadta, cserébe a saját szívét adta. Nagy lakodalmat csaptak, kedvesen és igazságosan uralkodtak. Olyan híresek voltak, hogy történetükkel hozzád is eljutottak.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: