Guti Csaba

MAJOMHÁZ

MAJOMHÁZ

Történt egyszer, hogy tükör került a majomházba. Apró volt az a tükör, a zsebben épp elfért, és ki kellett hajtani, hogy lássa magát benne az ember.

Persze a majmok nem ismerték a tükör titkát, így amikor az éles szemű, minden hájjal megkent csimpánzkölyök meglátta az elhagyott pipereholmit a ketrec előtt, igencsak izgalomba jött. Csöndesen elsomfordált az anyjától, majd addig sündörgött a rácsok mellett, míg egyszer csak kinyúlt érte, felkapta, és gyorsan elrejtette a szalmában. Csak később merte elővenni, féltette a kincsét nagyon. Forgatta, szagolgatta, talán még meg is rágta, végül csak sikerült széthajtania.

Lett is rögvest nagy sivalkodás, a kölyök rémülten dobta messzire zsákmányát.

– Ki bántott, édes gyermekem? – termett ott egy ugrással az anyja. Hanem visszahőkölt ő is, mert haragos majomasszonysággal került szembe. Ijedtében az ina is reszketett, és csak messziről mert hadakozni a tükörképével. De a másik sem volt rest – ugyanígy tett!

– Eredj, hívd a páviánt, az majd elkergeti! – parancsolt a kölykére, aki már rohant is. Nagy dérrel-dúrral érkezett a remélt megmentő. Ijesztő volt, minden harci dísze ott pompázott a pofáján, szőrgallérját az égnek meresztette, hatalmas szemfogaival vicsorgott.

– Hol az a híres betolakodó? – visította, de egy pillanat múlva rémülten meghátrált.

Kíváncsi lett a nagyorrú majom is.

– Eltévesztetted a házszámot, ormányos! Az elefántok között lenne a helyed! – csúfolkodott a tükörbe tekintve, de közelebb ő sem ment.

Meghallotta a riadalmat a selyemmajmocska, aki apró volt, de igencsak hangos.

– Nézd már, milyen jólfésült! – mondta leereszkedően, majd haragosan hozzátette: – Itt ezzel semmire nem mész!

Sorra jött az összes majom, visítottak, a mellüket döngették, a rácsot rázták, de nem tudták elkergetni a csúf, rettenetes, ezerarcú betolakodót. Akkor lett csak rend, amikor a nagy ramazuriban a tükör kipottyant a ketrecből, és összecsukódott.

Nemsokára betoppant a gondozó, és szélesen elmosolyodott, amikor megpillantotta elveszettnek hitt tükrét. Nyomban kihajtotta, és néhány gyors mozdulattal rendbe tette a frizuráját. Aztán megetette a majmokat, és már ott sem volt.

A majmok némán falatoztak.

Csönd volt, nagy csönd.

Végül a nagyorrú szólalt meg.

– Nem is volt nagy ormánya annak a majomnak! Sőt, nagyon helyes, pisze orra volt! – bizonygatta az igazát az állát felszegve.

A többiek helyeslően és szorgalmasan bólogattak.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: