Bene Zoltán

FÖLDLABDA

FÖLDLABDA

A labda sokáig pattogott. Olyan sokáig, hogy Mimóza azt hitte, soha nem is hagyja abba. Ettől a lehetőségtől sírásra görbült a szája, aztán eszébe jutott, honnan kapta a nevét, s gyorsan visszaigazította az ajkát. Igaz, ilyenkor kissé kilógtak a fölső metszőfogai. Emiatt korábban Nyuszinak szólították − amitől ő mindig könnyekre fakadt, ezért változott idővel Mimózára a neve. Már csak halványan emlékezett, hogyan érezte magát, amikor lenyuszizták, de abban biztos volt, hogy rosszul esett.

Miközben, gondolta, a nyuszi aranyos állat… Egyszer simogatott is egyet, és a füle olyan selymesen puha volt, akár a… Nem tudta mihez hasonlítani… Semmit sem tapintott még, ami olyan selymes lett volna, mint annak a nyuszinak a hosszú, keskeny füle.

Végső soron jobb név a Nyuszi, mint a Mimóza, gondolta Mimóza, ám akkor a labda végre megállapodott: begurult az avarba. Múlt ősz óta emelkedett az udvar végében a kupacnyi lehullott falevél. Egyre kellemetlenebb szagot árasztott, mégsem tett senki semmit. A házban többnyire idős emberek laktak, meg Mimózáék és a nyolcasok. Utóbbiak a nyolcas lakásban éltek, nyolcan, hangosak voltak, és napi két-három órán keresztül csúfolták a kislányt Mimózának, korábban meg Nyuszinak. No, nem mind, csak a hat gyerek. A két felnőtt nyolcas legfeljebb kiabált vele, ha az útjukba került. Hogy milyen béna, miért nem megy arrébb, keresztülesnek rajta, ilyesmi.

− Nem is vagyok béna – szipogta Mimóza, ahogy eszébe jutott mindez, s nagy nehezen, az orrát fintorgatva kiemelte a labdát az avarból. Lerázta, néhány levél azonban megtapadt a felületén.

− Olyan, akár a bolygó – szólalt meg Mimóza háta mögött egy hang.

Mimóza megfordult. Egy nő állt mögötte, a kezében tartott labdára mutatott.

− Látod, ez itt Eurázsia, amaz Afrika, de ott van Amerika is, Ausztrália is, lenn, délen pedig az Antarktisz.

− Ezek csak levelek – morgott Mimóza.

− Ez a bolygónk, a Föld – mosolygott az idegen nő.

Ha Mimóza nem tartott volna attól, hogy elejti a labdát, az egyik kezét elhúzta volna a homloka előtt, jelezve, mit gondol az ismeretlen nőről.

− Képzeld csak el! – biztatta az idegen.

− Ezek csak levelek – toppantott Mimóza, és messzire hajította a labdát.

Az ismeretlen elkomorodott. A labda messzire gurult, sokáig pattogott. Olyan sokáig, hogy Mimóza azt hitte, soha nem is hagyja abba. Ettől a lehetőségtől sírásra görbült a szája, aztán eszébe jutott, honnan kapta a nevét, s gyorsan visszaigazította az ajkát. Mikor a fal tövében végül megállt, már egyetlen levél sem tapadt a labdára.

− Föld, mi? – dünnyögte Mimóza, amikor odaszaladt, s fölemelte.

− Föld. Miért ne? – felelte az idegen. Nem mosolygott.

Mimóza újra az avarkupac felé dobta a labdát; mire landolt a levelek között, az ismeretlen már odébb állt. Mimóza nem hallotta a lépteit, ahogyan az érkezésekor, úgy a távozásakor sem. Nyilván angyal lehetett, cikázott át rajta a fölismerés, de mielőtt beleélte volna magát, elhessegette. Az udvar üresen tátongott, csak a nyolcak ablakában álltak néhányan, sandán figyelték az eseményeket. Mimóza érezte, hogy nézik. Kihalászta a labdát a levélhalomból, odaszaladt a nyolcak ablaka alá.

− Olyan, mint a bolygó – mutatta föl nekik. Azok gúnyosan nevettek. Ez a Mimóza, gondolták, ez reménytelen eset, s elfordultak az ablaktól.

Így nem láthatták, hogy amikor a kislány elengedte a labdát, az először lebegni kezdett, majd lassan keringeni.

Mimóza körül.

Mintha a Napja lenne.

Mesemondó | Horgas Judit

Kapcsolódó segédanyagok: