Reszler Gábor

AZ ELEKTROMOS TEREK VARÁZSLÓJA

AZ ELEKTROMOS TEREK VARÁZSLÓJA

A napjainkban elektromos autómárkaként ismert Tesla a szerb származású amerikai feltalálóról kapta nevét. Nikola Tesla 1856-ban szerb papcsaládban született. Anyai nagyapja is pap volt, aki szívesen barkácsolt szabad idejében és fejből tudta a szerb költészet remekeit. Nikolának is legendás volt a memóriája. Terjedelmes könyveket könnyedén megtanult kívülről.

Az iskolában a fizikaórákat szerette a legjobban. A villamosenergiával kapcsolatos kísérletek lenyűgözték, és elhatározta, hogy ezeket a titokzatos jelenségeket még alaposabban megismeri. Akaraterejét próbatételekkel erősítette, például lemondott a süteményről, és inkább odaajándékozta az osztálytársának. A többieknél jóval gyorsabban oldotta meg a matematika vagy fizika feladatokat, a középiskola négyévnyi tananyagából három év alatt sikeres záróvizsgát tett. Csakhogy a családja papnak szánta a tehetséges fiút.

Tizenhét évesen visszatért szülőfalujába, ahol tombolt a kolera. A pusztító kórnak akkoriban még nem ismerték az ellenszerét. Nikolát kilenc hónapig kínozta a betegség, és többször hajszál választotta el a haláltól. Egy végzetesnek tűnő rosszullétkor apja megesküdött, hogy fiát elengedi a legjobb mérnöki iskolába, ha meggyógyul. Az ígéret csodát tett a beteggel, megsokszorozta életerejét, és legyőzte a betegséget. Apja megtartotta szavát, és Nicola 1877-ben beiratkozhatott Európa egyik legrégibb mérnökképző iskolájába, a grazi (ejtsd: gráci) Joanneumba.

Hihetetlen munkabírással folytatta tanulmányait. Hajnali háromkor kelt, éjjel tizenegyig tanult, olvasott, tudományos kísérleteken töprengett. Csak vasárnap és ünnepnapokon pihent. Káprázatos memóriája segítette a vizsgákra készülést. Tesla képi emlékezete sajátosan működött. A vizsga előtt legalább egy héttel el kellett olvasnia a tankönyveket, mert ha csak két-három nappal korábban tette ezt, akkor az emlékképek nem voltak tiszták, élesek. A hallása is kivételes volt. Gyermekkorában többször megmentette szomszédjait a tűztől, mert felébredt a lángok pattogó hangjára, holott a házban alvók még nem hallottak semmit. Ha asztalára légy szállt, tompa puffanásként érzékelte a másnak hallhatatlan hangot.

(A folytatás a nyári számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: