A szerk.

AZ ALAPJOGOK ŐRE

AZ ALAPJOGOK ŐRE

Az emberek jogait az alkotmány és más fontos törvények védik, és az állam feladata, hogy gondoskodjon ezek betartásáról. Számos állami intézményben sok ember dolgozik azon, hogy az alapvető jogok, ezen belül a gyermekek jogai érvényesüljenek. Senki nem sértheti meg ezeket a jogokat, de ha mégis megtörténik, minél előbb tudni kell róluk, és fel kell lépni a jogsértés ellen. Az egyik fontos jogvédő intézmény az ombudsman (ejtsd: ombudzman), vagy más néven az alapvető jogok biztosának hivatala.

Az ombudsman svéd eredetű szó. XII. Károly svéd király 1713-ban hozta létre Őfelsége Legfőbb Ombudsmana néven. Később már nem a királynak, hanem a svéd parlamentnek lett saját ombudsmanja. Először a skandináv államokban honosodott meg, innen terjedt el szinte egész Európában. Az ombudsman fő feladata kezdetben az volt, hogy ellenőrizze a közigazgatás, az állami hatóságok működését. A 20. század második felében egyre hangsúlyosabb lett munkájuk során az egyéni alapjogok, például az emberi méltósághoz való jog vagy az egyenlő bánásmód védelme. Vannak országok, ahol több külön területre szakosodott ombudsman működik, például a gyerekek vagy a kisebbségek jogait védve. Egyes országokban a megyékben, régiókban is működnek ombudsmanok. Hazánkban egy általános feladatú ombudsman tevékenykedik, munkáját helyettesek és egy egész hivatal segíti. Magyarországon éppen húsz éve, 1995-ben jött létre az ombudsmani hivatal.

A magyar alkotmány szerint az ombudsmant a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja hat évre. A szakmai képzettség mellett az is lényeges, hogy legyen tapasztalata a jogvédelemben. Fontos, hogy az emberek bízzanak az ombudsmanban, ne gondolják, hogy bárki befolyásolhatja. Ezért az ombudsmant senki nem is utasíthatja. Csak a törvénynek és az alkotmánynak kell engedelmeskednie.

Az ombudsman az Országgyűlés előtt évente beszámol az egész éves munkájának tapasztalatairól, és a parlamenti képviselők kérdéseket tehetnek fel neki, de még ők sem utasíthatják vagy irányíthatják.

Az ombudsmannál többféle módon lehet panaszt tenni vagy kérdezni: levélben, e-mailen, sőt akár személyesen. Bárki panaszt tehet, a gyerekek vagy a külföldiek is. Az ombudsman a panasz alapján vizsgálatot indíthat, információt gyűjthet. Nem folytathat minden területen vizsgálatot, csak állami vagy önkormányzati hatóságokat, illetve közszolgáltatókat ellenőrizhet, például a gyámhatóságot, a rendőrséget, az iskolákat, az egyetemeket, a kórházakat, az önkormányzatokat, a gázműveket vagy a vízműveket.

Ha az ombudsman úgy látja, valóban jogsértés történt, nyilvános jelentést ad ki. Kérhet, javasolhat, ajánlást tehet, de kötelező erejű döntést nem hozhat, nem büntetheti meg a jogsértő intézményeket. Bár csak a nyilvánosságra és saját meggyőző erejére támaszkodhat, így is meglepően hatékonyan tud fellépni a jogsérelmek orvoslásáért. Úgy is mondhatjuk, hogy az ombudsman az alapjogok őreként akkor veri félre a harangokat, ha jogsértést lát, a harang hangja pedig messziről is hallható. Munkájának nagyon lényeges része, hogy felhívja az emberek figyelmét a kiszolgáltatott, például a fogyatékossággal élő vagy éppen súlyosan nélkülöző felnőttek és gyerekek helyzetére.

 

(A folytatás az őszi számban olvasható)

Kapcsolódó segédanyagok: