Lipták Ildikó

A KŐKABÁT

A KŐKABÁT

Történt egyszer, hogy Infabre király pályázatot hirdetett a birodalom szobrászai számára, melyben arra biztatta a művészeket, hogy a palotája előtti téren álló Vidám koldus szoborról távolítsák el a kabátot, de úgy ám, hogy ő viselhesse azután. A legenda szerint ugyanis az a kabát minden bajtól megóvja viselőjét, és erre bizonyíték is volt: a szobornak sem háborúban, sem földrengések idején nem esett semmi bántódása, de még a huligánok sem firkálták össze, holott a palota kerítése tele volt gúnyrajzokkal és csúfolódó feliratokkal.

– De felség, az a szobor a lekeményebb carrarai márványból készült, s vele együtt a kabát is. Nem utólag tették rá, úgy egybe van nőve a koldus és zakója, mint alma meg a héja.

– Na, ez az! Hiszen azt még én is le tudom pucolni!

– Csakugyan, nem jó hasonlat, felség: úgy egybe van nőve, mint ember meg a bőre.

– Be-bi-zo-nyí-tom, hogy meg lehet csinálni! Akarod, hogy megnyúzzalak? Kell nekem az a kabát! – ordította a király, és behunyt szemmel toporzékolt, mint gyerekkorában, amikor a dajkája megakadályozta, hogy rosszat tegyen.

Csakhogy hiába doboltatta ki újra és újra: egyetlen szobrász sem jelentkezett a lehetetlen feladatra.

– Ha nem a szobrászok, hát oldják meg a sírkövesek! Ha ők sem, jöjjenek a kőművesek vagy az útépítők, a halászok, a tanárok, a mosónők vagy az írók, nekem mindegy!

A művészek és mesterek bezárkóztak, és még a barátaik szemébe sem mertek nézni. A király küldöncöket zavart a szélrózsa minden irányába, hogy hozzanak valakit, aki végrehajtja bolond tervét. Kiváló művészek menekültek el az országból, amikor hallották, hogy az uralkodó emberei az erőszaktól sem riadnak vissza.

Egy kis falu rozoga iskolájába is eljutott a király sokféle üzenete: egyikben átkozódott, a másikban parancsolt, esetleg fenyegetőzött, vagy éppen könyörgött és mindenféle jutalmat ígért.

Janó átkozottul rossz gyerek volt – legalábbis sokszor nevezték így a felnőttek, akiket mindenféle tréfával ingerelt. Amikor a rajzóra közepén bejött a morcos királyi szolga, hogy éles hangján felolvassa az uralkodó üzenetét, Janó először két kezét a fülére tapasztotta, amivel azonnal magára irányította a kikiáltó figyelmét, majd kacagva azt mondta:

– Ettől van úgy betojva mindenki? Semmi az egész! Az a koldus az üknagyapámat ábrázolja. Ránk hagyta, hogy miként kell levenni a kabátját, de azt is mondta, ha valakinek elmondjuk, oda a varázserő. Sohasem gondoltam, hogy meg kellene tennem, mert nem hiszek az ilyen mesékben! De ha maga a király kéri, nem vitatkozom.

A küldönc, aki egy szót sem hitt a fiú locsogásából, megragadta Janót, és úgy cibálta, hogy majd’ letépte a fülét. A tanító úr, bár sok bosszúságot okozott nagyszájú tanítványa, a gyerek segítségére sietett:

– Hé, ne bántsa azt a fiút, mert ha haja szála is görbül, maga fog elszámolni róla a királynak! Hát nem tudja, kivel van dolga? A leghíresebb koldus család az övék. Megannyi történet szól róluk, de maga, műveletlen majom, biztosan nem ismer egyet sem. Tartott már egyáltalán könyvet a kezében? Nem, mi? Ezt jelenteni fogom a királynak!

(A folytatás az őszi számban és a letölthető pdf-ben olvasható.)

Mesemondó: Horgas Judit

Hangos Szitakötő

Kapcsolódó segédanyagok: