Bene Zoltán

A BIRODALOM ALKONYA

A BIRODALOM ALKONYA

Bátor Berente király búnak adta a fejét. Egészen a térdéig lógott az orra. Sem a felesége, sem az udvarnokai, sem a királyi macskasereglet nem tudta megvigasztalni.

− Gyáva, gyáva, gyáva, az én fiam gyáva! – motyogta maga elé.

Az udvarnokok lassan belátták, hogy nem enyhíthetik uruk bánatát.

– Félős – mondta az egyikük sápítozva.

− Ijedős – sóhajott megrendülten a másik.

− Nyúlszívű – emelte kezét az ég felé a harmadik.

− Anyámasszony katonája! – kontrázott a negyedik.

− Jaj nekem! – sajdult meg újra a király rettenthetetlen szíve.

− Mit szól majd a nép! – sutyorgott a sarokban a kancellár a tábornaggyal.

− Mit szólnának hősi ősei? – vöröslött a tábornagy ábrázata.

A szomszéd szobában magába roskadva üldögélt Kisberente, a trónörökös herceg, a király egyetlen gyermeke, a birodalom jövője. Kisberente − aki, ha majd elfoglalja a trónt, Berente lesz teljes egészében, ráadásul tizedik ezen a néven − hatalmas termetű és acélizomzatú fiatalember volt. Ám félénk, akár a nyúl. Legutóbb a birodalomszéli Nyögerdőben bizonyosodott be, hogy a bátorság végzetes és végletes módon hiányzik jelleméből. A Nyögerdőben mindig fúj a szél, és az üreges nyögfák törzsén keresztülhatolva elkárhozott lelkek hangjára emlékeztet. S amikor Kisberente meghallotta a nyögfák nyögéseit, már ott se volt, futott, akár róka a kutyafalka elől.

− Fenség – somfordált Bátor Berentéhez a kancellár leánya.

− Ne most, túl nagy a szomorúságom – utasította el a király.

− Éppen azt szeretném enyhíteni, fenség – a leány nem tágított, nagy merészen suttogni kezdett az uralkodói fülek jobbikába (a bal egy régi csata óta süket volt), és Bátor Berente arca hamarosan földerült.

− Legyen úgy! – pattant föl, s udvarnokai nyomban visszhangozták:

− Úgy legyen, de úgy ám! Legyen úgy! – s közben elképzelni sem tudták, mi legyen és hogyan.

(A folytatás az őszi számban és a letölthető pdf-en olvasható)

Mesemondó: Horgas Judit

Hangos Szitakötő

Kapcsolódó segédanyagok: