Szitakötő folyóirat

NYÁRI KÉPEK

NYÁRI KÉPEK

A fűben egész éjjeltücsök ciripel.A hajnali harmatotszél nyaldossa fel. A napsütötte rétenkarcsú nyírfa áll,lombjában cinke, pinty, csízotthonra talál. Szemem előtt...

AZ IDŐ MEGMUTATÓI

A kisebbik komótosan,csigamódra csoszogósan,baktatva és bandukolva,egyetlen egy kört bejárva,ráérősen lépeget.A nagyobb meg kapkodósan,fürgén, frissen, ropogósansietősen, kopogósan,tizenkétszer megfordulva,a kisebbnek integet. Versmondó...

A SZENDVICSHERCEG

A szendvicsherceg nem sokra vitte. Bátyja legidősebbként örökli apjuk királyságát, kisöccse kiszabadította a hétfejű sárkány karmai közül a szomszéd ország...