Z. Karvalics László

Zalaegerszegen született 1961-ben. 1986-ban az ELTE BTK-n végzett magyar-történelem szakon. Sajtó-könyv és művelődéstörténeti kutatások után érdeklődése az információs társadalom, az információtörténelem, az információ humán tudománya, az Internet és az információ- és tudásmenedzsment kérdései felé fordult. Közel húsz éven át kutatott és tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének docense, a történettudományok kandidátusa. A BME ITTK (Információs Társadalom és Trendkutató Központ) alapító igazgatója (1998-2006), az Információs Társadalom c. folyóirat főszerkesztője (2001-2006). Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem tanára. Fontosabb publikációk Lyuk a falon. Közoktatás és gyermek az információs társadalomban. Digi-book, 2014 Kettős kürtőhatás. Modell és cselekvési program egy tudás-központú foglalkoztatás-növeléshez. Tanulmányok az IBM Fehér Könyvhöz 1. JATE Press, Szeged, 2011 Information Society Dimensions, JATE Press, 2010 Egy értelmiségi szervezet hétköznapjaiból. A TIT születése és első évei 1953-1964 JATE Press, Szeged, 2010 Társadalmi informatika I. Bevezetés (Tankönyv, szerzőtárs:Juhász Lilla) Információs Társadalomért Alapítvány, 2008 Úton a digitális kori kormányzás felé. DEMOS Magyarország, 2008. Az MTI története (1945-1948). Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. Bevezetés az információtörténelembe. Gondolat Kiadói Műhely, Budapest, 2004. Információ, társadalom, történelem (válogatott írások). Typotex, Budapest, 2003. Az információs társadalom keresése. Infonia-Aula, Bp. 2002. Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről. Prím Kiadó, 2000.

Z. Karvalics László írásai

MI ÉS ŐK

MENNYI AZ ANNYI?

STUPOR!

URAK

JOGA BONITA

HAMU ÉS HUMUSZ

ÖRÖK GYEREK

ARTEMISZ UNOKÁI

JAMBALAYA

FANTAZMAGÓRIA

KUTATNI SZABAD!

IZRAELI IZGALMAK

A BÚZA SZÍNE

BÓKABÁNYA

SZENTMÁRIA

BECÉZŐ

BŰNÖS ÚJSÁG

ÁLLATI AMERIKA

NOÉ HALÁLA

VÍZIÓK KORA

KÖVEK ÜZENETE