Z. Karvalics László

Zalaegerszegen született 1961-ben. 1986-ban az ELTE BTK-n végzett magyar-történelem szakon. Sajtó-könyv és művelődéstörténeti kutatások után érdeklődése az információs társadalom, az információtörténelem, az információ humán tudománya, az Internet és az információ- és tudásmenedzsment kérdései felé fordult. Közel húsz éven át kutatott és tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének docense, a történettudományok kandidátusa. A BME ITTK (Információs Társadalom és Trendkutató Központ) alapító igazgatója (1998-2006), az Információs Társadalom c. folyóirat főszerkesztője (2001-2006). Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem tanára. Fontosabb publikációk Lyuk a falon. Közoktatás és gyermek az információs társadalomban. Digi-book, 2014 Kettős kürtőhatás. Modell és cselekvési program egy tudás-központú foglalkoztatás-növeléshez. Tanulmányok az IBM Fehér Könyvhöz 1. JATE Press, Szeged, 2011 Information Society Dimensions, JATE Press, 2010 Egy értelmiségi szervezet hétköznapjaiból. A TIT születése és első évei 1953-1964 JATE Press, Szeged, 2010 Társadalmi informatika I. Bevezetés (Tankönyv, szerzőtárs:Juhász Lilla) Információs Társadalomért Alapítvány, 2008 Úton a digitális kori kormányzás felé. DEMOS Magyarország, 2008. Az MTI története (1945-1948). Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. Bevezetés az információtörténelembe. Gondolat Kiadói Műhely, Budapest, 2004. Információ, társadalom, történelem (válogatott írások). Typotex, Budapest, 2003. Az információs társadalom keresése. Infonia-Aula, Bp. 2002. Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről. Prím Kiadó, 2000.

Z. Karvalics László írásai

MENNYI AZ ANNYI?

STUPOR!

URAK

JOGA BONITA

HAMU ÉS HUMUSZ

ÖRÖK GYEREK

ARTEMISZ UNOKÁI

JAMBALAYA

FANTAZMAGÓRIA

KUTATNI SZABAD!

IZRAELI IZGALMAK

A BÚZA SZÍNE

BÓKABÁNYA

SZENTMÁRIA

BECÉZŐ

ÁLLATI AMERIKA

NOÉ HALÁLA

VÍZIÓK KORA

KÖVEK ÜZENETE