Szücs László Gergely

1979-ben született Székesfehérváron, 2005-ben filozófus, 2007-ben szociológus diplomát szerzett az ELTE-n. 2013-ban védte meg Jürgen Habermas demokráciaelméletről szóló disszertációját. Jelenleg az MTA Filozófiai Intézetének posztdoktori munkatársa. Szakterülete a kritikai társadalomelmélet, diskurzusetika, elismeréselmélet, demokráciaelmélet, 20. századi eszmetörténet, Jürgen Habermas filozófiája.

Szücs László Gergely írásai