Rába György

1924–2011

A Ligetnél megjelent könyvei:

Földlakó, 2006
Sárkányeregetés, 2003
A jelenlét furfangjai, 2001
Közbeszólás, 1994

Rába György írásai

PERLŐIMRŐL

A BENTLAKÓHOZ

A HŐS

KOMMENTÁLT ÁLOM

A SZÖKEVÉNY

GARABONCIÁS

A FÖLD IMAMALMA

BELTENGER

TELEFONHÍVÁS

BÁCSI

MINTAKÉPEM

CSODA TÉLEN

VIRÁGNYELVEN

FORRÁS

HATÁRTALAN

BIRKANYÁJ

A SZÚ

A MESTEREK

ÍRMAG

BELSŐ DIALÓGUS

AZ ELKÉPZELHETŐ

GYERMEKJÁTÉK

A SÜN

VAKOK FUTÁSA 

A KENGURU

GÁZLÓMADARAK

KURUZSLÓRA

MÁS KÍSÉRLETEK

GYURMÁZÓ

DUDORÁSZÁS

NAPLÓJEGYZET

FEJLŐDÉSREGÉNY

VIRÁGVÁLASZ

DALIÁS IDŐK 

KORSZERŰ MÁGIA

TÉVES KAPCSOLÁS

A HÉJ VALLATÁSA

KIFALAZÁS

MEGLEHET

SZEREPCSERÉK

ALAMIZSNA

FOLYAMATOS EGEK

MEDVETOR

AZ ALPOK

LIDÉRCNYOMÁS