Petschnig Mária Zita

1947-ben született Pécsett. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az MNB Baranya megyei Igazgatóságán dolgozott, elemző munkakörben. 1972-ben doktorált az MKKE Pénzügy tanszékén. A Közgazdasági Egyetem kihelyezett pécsi tagozatán annak megalakulásától (1970) 1983-ig tanított politikai gazdaságtant és pénzügytant. 1981-ben védte meg kandidátusi disszertációját a szocializmusbeli infláció természetéről. 1983-1985 között az MNB budapesti központjának Hitelpolitikai Osztályán részt vett a gazdaságirányítás és a bankrendszer reformjának munkálataiban. 1986-ban Soros-ösztöndíjas volt, majd a Közgazdasági Szemle felelős szerkesztője. 1988 óta a Pénzügykutató Részvénytársaság  tudományos főmunkatársa, ahol makrogazdasági elemzéseket és előrejelzéseket készít – most már nyugdíjas „beosztásban”.

Petschnig Mária Zita írásai