Lányi András

1948-ban született, filmrendezőként szerzett diplomát, főleg játékfilmeket készített. Érdeklődése később az irodalom felé fordult, írt esszét, regényt, elbeszélést. A nyolcvanas években szamizdat folyóiratok szerzője és szerkesztőjeként részt vett a Demokratikus Ellenzék tevékenységében. 1988-ban bekapcsolódott a dunai vízlépcsők ellen kibontakozó mozgalomba. A kilencvenes években a Liget főmunkatársa. 2000-ben barátaival megalakította a Védegyletet, 2005-ben az Élőlánc Magyarországért ökopártot, melynek elnökségében 2010-ig tevékenykedett.

Fontosabb publikációk

Hölgyek titkára (regény). Magvető, 1990.
Az ember fáj a földnek (utak az ökofilozófiához). L’Harmattan, 2010.
(szerk.) Természet és szabadság. Osiris, 2000.
(szerk.) Környezet és etika. L’Harmattan, 2005.
Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? Szociológiai Szemle 2010/2
Emberközpontú-e az emberközpontú etika? Valóság 2011/12
Az ökológia mint politikai filozófia, Politikatudományi Szemle 2012/1

A Ligetnél megjelent könyvei

Oidipusz, avagy a Természetes Ember, 2015
A kettészakított üstökös (e-könyv), 2012
Együttéléstan, 1999
Egy fellebbezés elutasítása, 1997
Valahol megint utat vesztettünk, 1996
A másik köztársaság, 1993
A kettészakított üstökös, 1992
Egy örömóda titkos záradéka, 1990

Lányi András írásai

ÚJ KÖNYVÜNK

TULAJDON-KÉP

CIPEKEDÉS

MUNKAGÖDÖR

ROSSZ HÍR

A KÖZVETÍTŐ

ALIBI

AZ ALATTUK LAKÓ

ÉN ÉS TE

VILÁGVÉG-E?