Kőszeghy László

1992-ben született Budapesten. Esztétika mesterszakon végzett az ELTE-n, majd filozófia mesterszakon a CEU-n. Nemzetközi programokon keresztül filozófiát hallgatott a szlovéniai Primorska Egyetemen, illetve vizuális kultúrát és irodalmat a Lundi Egyetemen, Svédországban. Érdeklődése a művészet- és elmefilozófiától az irodalomelméleten át a kora újkori és felvilágosodás-kori eszmetörténetig ível. Jelenleg a CEU filozófia szakos PhD-hallgatója.

Kőszeghy László írásai