Kiss Lajos András

1954-ben született, az ELTE-n végzett mint történelem-orosz szakos tanár és filozófia szakos előadó. 2005-ben a Debreceni Egyetemen habilitált. Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Filozófia Tanszékén tanszékvezető főiskolai tanár, a filozófiai tudomány kandidátusa. 1983-tól oktat a felsőoktatásban. A Nyíregyházi Főiskolán, ill. annak jogelődjén 1985-től oktat. Oktatási tevékenysége elsősorban a filozófiatörténet, az etikatörténet és az alkalmazott etika különféle területeire terjed ki. A Miskolci Egyetemen 1995-től végez oktatói tevékenységet. A Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékén modern német és francia társadalomelméletet, valamint speciális kurzusokat oktat. A Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar-Német Filozófiai Társaság és a MTA Miskolci Bizottságának tagja. Fő érdeklődési területe Vlagyimir Szolovjov, Nyikolaj Bergyajev és Max Scheler szeretet- és szerelemfilozófiája.

Könyvei
Teóriák hálójában – filozófiai tanulmányok. L’Harmattan Kiadó, 2006.

Ligetnél megjelent könyvei

Pillérek törmelékein, 2023
A képzelőerő hatalma, 2020
Nagy tér vagy nagy gondolat?, 2018
Értelmiség az ezredfordulón, Liget, 2014
Haladásparadoxonok – bevezetés az extrém korok filozófiájába, Liget, 2009
Az eltűnt lelkiismeret nyomában, Liget, 2001.

Kiss Lajos András írásai

HIBRIDEK KORA

ÚJSÁG

HALLGATÁS

KÉNYELEM

GAZTETT 

A NÉV HATALMA

A MÁSIK ERŐ

Kiss Lajos András Könyvei