Kiss Lajos András

1954-ben született, az ELTE-n végzett mint történelem-orosz szakos tanár és filozófia szakos előadó. 2005-ben a Debreceni Egyetemen habilitált. Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Filozófia Tanszékén tanszékvezető főiskolai tanár, a filozófiai tudomány kandidátusa. 1983-tól oktat a felsőoktatásban. A Nyíregyházi Főiskolán, ill. annak jogelődjén 1985-től oktat. Oktatási tevékenysége elsősorban a filozófiatörténet, az etikatörténet és az alkalmazott etika különféle területeire terjed ki. A Miskolci Egyetemen 1995-től végez oktatói tevékenységet. A Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékén modern német és francia társadalomelméletet, valamint speciális kurzusokat oktat. A Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar-Német Filozófiai Társaság és a MTA Miskolci Bizottságának tagja. Fő érdeklődési területe Vlagyimir Szolovjov, Nyikolaj Bergyajev és Max Scheler szeretet- és szerelemfilozófiája. Könyvei Teóriák hálójában – filozófiai tanulmányok. L’Harmattan Kiadó, 2006. Ligetnél megjelent könyvei Értelmiség az ezredfordulón, Liget, 2014. Haladásparadoxonok – bevezetés az extrém korok filozófiájába, Liget, 2009. Az eltűnt lelkiismeret nyomában, Liget, 2001.

Kiss Lajos András írásai

Kiss Lajos András Könyvei