Kicsák Lóránt

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszékének főiskolai docense. Kutatási területe a 20. századi német és francia filozófia, a husserli,  heideggeri fenomenológia és a derridai dekonstrukció. A Performativitás Kutatócsoport vezetőjeként a intézményesülés performatív folyamatait és a dekonstruktív intézménykritikákat kutatja. A jelenlét-problematika Derridánál és Heideggernél című monográfiája 2013-ban, az Aporiák próbatétele című tanulmánykötete 2015-ben jelent meg.

Ligetnél megjelent e-könyve:

Filozófiai üdvtechnikák, 2020

Kicsák Lóránt írásai