Boros János Tamás

1964-ben született, nyugalmazott rendőr főtörzszászlós, bűnügyi technikus. Novellái, versei, meséi számos kötetben megjelentek. Könyveit maga illusztrálja, kiállításokon vesz részt grafikáival, festményeivel.

Boros János Tamás írásai