Albert-Lőrincz Márton

Ny. egyetemi docens, költő, 1951-ben Csíkkarcfalván született. A kolozsvári BBTE-en szerzett bölcsészdiplomát, majd ugyanitt doktori fokozatot. Négy verskötete jelent meg, több folyóirat, hetilap, illetve online irodalmi lap közölte verseit. Irodalmi antológiákban is szerepelt. Szakmai tevékenységét négy könyv, egy szerkesztett kötet és több tucat cikk, tanulmány jelzi.

Albert-Lőrincz Márton írásai