A szerk.

ÚJ VERS RÉGI

e-könyv

ÚJ VERS RÉGI

Már letölthető Horgas Béla Új vers régi című, válogatott és új verseket tartalmazó e-kötete. Első, papíralapú kiadása 1996-ban jelent meg. A versek jelentékeny hányadához jegyzeteket írt a költő. Ezek a prózai szövegek történeti-kultúrtörténeti tényeket rögzítenek, gyakran a versek hátterét adó eseményekről mesélnek, s mintegy regényesítik is a kötetet. Horgas Béla több mint két éven át rendezte, írta, formálta – költői számvetésként készítette a könyvet.

A 2017 őszén, nyolcvanadik születésnapján bemutatott, saját festményeivel, akvarelljeivel illusztrált Ugye megismersz is válogatott és kötetbe még nem került versek elektronikus gyűjteménye, de a költő csak az Új vers régi után született versekből választott és szerkesztett új egészet, a két e-könyv így együtt átfogja a lírai életművet.

2018 horgasb ujversregi fb

Fák,
lépegetők,
zöldselyem ernyők,
tölgyek,
platánok, nyírek, pineák, fügék, fenyők,
szél haját fésülők,
ég udvarát söprögetők,
sóhajtozók a tenger morajló szerelméért,
ti levelenként reszketők –
úgy szeretnék élni alattatok.
mintha volnék szárnyas madaratok,
bármikor
magasba
röppenő

(Sóhaj)

570 oldal | A könyv pdf formátumban itt letölthető